Nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thi hành Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 trong ngành Kiểm sát nhân dân

26/04/2023 16:51

(kiemsat.vn)
Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành văn bản số 1539/VKSTC-V10 quán triệt triển khai Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

 Kiểm sát việc xem xét, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. (Ảnh minh họa)

Để triển khai thi hành Pháp lệnh số 03/2022 kịp thời, thống nhất và đạt chất lượng, hiệu quả trong toàn Ngành, Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu thủ trưởng các đơn vị: Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Vụ 10), Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8), Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền của mình, căn cứ vào thực tiễn công tác của đơn vị, kịp thời phổ biến, quán triệt đến công chức, Kiểm sát viên về các quy định của Pháp lệnh số 03/2022 bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo thực chất, hiệu quả. Lưu ý một số quy định liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân tại các Điều 4, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42 và Điều 44 Pháp lệnh số 03/2022.

Điều 4 Pháp lệnh số 03/2022 quy định: 

Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát tính hợp pháp của các hành vi, quyết định của Tòa án, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của Pháp lệnh này; thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị nhằm bảo đảm việc giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân tham gia các phiên họp; tham gia việc xét hoãn, miễn, giảm, tạm đình chỉ việc chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của Pháp lệnh này. Sau khi nhận được thông báo thụ lý hồ sơ của Tòa án cùng cấp, Viện kiểm sát có quyền nghiên cứu hồ sơ vụ việc tại Tòa án đã thụ lý, có quyền sao chụp hồ sơ vụ việc đó.

Các đơn vị, Viện kiểm sát nhân dân các cấp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân theo Quyết định 345/QĐ-VKSTC ngày 22/9/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện chỉ đạo công chức, Kiểm sát viên thuộc Viện kiểm sát cấp mình thực hiện nghiêm túc, đúng và đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của Pháp lệnh số 03/2022. Lưu ý nội dung của điều khoản chuyển tiếp quy định tại Điều 44, như sau: Đối với những vụ việc đã được Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý, giải quyết theo quy định tại Pháp lệnh số 09/2014 nhưng đến ngày 01/02/2023 chưa kết thúc thì tiếp tục áp dụng quy định của Pháp lệnh số 09/2014 để xem xét, giải quyết cho đến khi kết thúc vụ việc, trừ các quy định về bảo đảm thủ tục thân thiện đối với người chưa thành niên tại khoản 1 và khoản 3 Điều 2, khoản 1 Điều 10, khoản 2 và khoản 3 Điều 13, khoản 3 Điều 18, điểm e khoản 3 và khoản 4 Điều 21, điểm d khoản 4 Điều 34, khoản 1 và điểm đ khoản 3 Điều 35 Pháp lệnh số 03/2022; việc đình chỉ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Pháp lệnh số 05/2022; việc áp dụng biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng và các quy định khác của Pháp lệnh số 03/2022 có lợi cho người bị đề nghị.

Đối với những vụ việc đã được Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết theo quy định của Pháp lệnh số 09/2014 mà có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị thì từ ngày 01/02/2023, Tòa án nhân dân cấp tỉnh giải quyết theo Pháp lệnh số 09/2014, trừ các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 44 Pháp lệnh số 03/2022 thì áp dụng quy định của Pháp lệnh số 03/2022. Trong thời gian chờ ban hành Quy chế và Biểu mẫu kiểm sát thi hành Pháp lệnh số 03/2022, các đơn vị áp dụng linh hoạt Quy chế và Biểu mẫu kiểm sát thi hành Pháp lệnh số 09/2014 để thực hiện hiệu quả công tác kiểm sát theo quy định của Pháp lệnh số 03/2022.

Các đơn vị: Vụ 10, Vụ 8, Vụ 12, Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin (Cục 2), Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công chủ động nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao sửa đổi quy chế, hệ thống biểu mẫu kiểm sát, báo cáo thống kê, sổ điện tử phục vụ công tác kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để áp dụng thống nhất trong toàn Ngành.

Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Cổng thông tin điện tử của VKSND tối cao, Trang thông tin điện tử của VKSND các cấp phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Pháp lệnh só 03/2022. Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, sửa đổi, chỉnh lý hệ thống giáo trình liên quan theo quy định của Pháp lệnh số 03/2022 vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (Pháp lệnh số 03/2022) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua ngày 13/12/2022, có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2023, thay thế Pháp lệnh số 09/2014/ UBTVQH13 ngày 20/01/2014 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (Pháp lệnh số 09/2014).

VKSQS Trung ương tổ chức lễ công bố trao Quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp đợt 2 năm 2022

(Kiemsat.vn) - VKSQS Trung ương vừa tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp đợt 2 năm 2022 cho cán bộ thuộc các Viện kiểm sát quân sự. Đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSQS Trung ương chủ trì buổi lễ.

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập

(Kiemsat.vn) - Chiều ngày 25/4/2023, trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường và 53 năm ngày truyền thống nhà trường, ghi dấu những thành tựu quan trọng trong hành trình xây dựng và phát triển. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo buổi Lễ.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang