Năm 2020, tập trung tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân về tác hại của ma túy

23/03/2020 16:06

(kiemsat.vn)
Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Kế hoạch số 45/KH-BCĐ138 về công tác phòng, chống ma túy năm 2020 của Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án ma túy (Vụ 4) VKSND tối cao – Thành viên Ban Chỉ đạo 138 ngành Kiểm sát nhân dân.

Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới
tuyên truyền về tác hại của ma túy cho học sinh trên địa bàn

Theo đó, Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp; phối hợp với liên ngành tư pháp và các lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn về ma túy; tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát các cấp trong việc thực hiện các giải pháp nhằm kiềm chế, ngăn chặn tệ nạn ma túy trong đời sống, xã hội; kịp thời phát hiện những sơ hở thiếu xót trong công tác quản lý Nhà nước với chất ma túy và tiền chất để ban hành kiến nghị; nghiên cứu đánh giá, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật về ma túy; tăng cường hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự trong phòng, chống ma túy; xử lý nghiêm các vụ việc về ma túy, từng bước xóa bỏ các đường dây, tụ điểm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy góp phần làm giảm tội phạm về ma túy đồng thời đảm bảo việc thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Quốc hội, Ban Chỉ đạo 138/CP và của Viện trưởng VKSND tối cao giao cho.   

Kế hoạch đề ra các nội dung chủ yếu như tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ và Chương trình phòng chống ma túy đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân về tác hại và hậu quả của ma túy đặc biệt là một số loại ma túy mới xuất hiện; tập trung làm tốt, chủ động trong công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử các vụ án ma túy đặc biệt với những vụ án nghiêm trọng, phức tạp, xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài…

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách trong các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy; triển khai, tham gia có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”; chủ động nắm tình hình về tội phạm ma túy thông qua các báo cáo ban đầu, các thông tin từ báo chí, truyền thông, mạng xã hội để có sự chỉ đạo kịp thời đối với các vụ án ma túy lớn, có tính chất phức tạp…

Công tác kiểm sát việc chấp hành pháp luật tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam và Trại giam cần chú ý đến các biện pháp đấu tranh phòng ngừa việc đưa ma túy vào trong để xử dụng trái phép; kịp thời phát hiện nắm tình hình vi phạm, để ban hành văn bản kiến nghị, xử lý nghiêm minh đối với các cá nhân, tổ chức có vi phạm; thường xuyên phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp để đảm bảo Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật; đối với các vụ án có yếu tố nước ngoài cần thực hiện tốt công tác tương trợ tư pháp theo quy định của pháp luật và VKSND tối cao; sắp xếp đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có năng lực, phẩm chất, giàu kinh nghiệm để phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy…

Viện kiểm sát các cấp trên cơ sở Kế hoạch số 45/KH-BCĐ138 và tình hình thực tế tiến hành xây dựng Kế hoạch thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong năm 2020. Tổng hợp, phân tích, đánh giá số liệu để xây dựng báo cáo gửi về Ban Chỉ đạo 138 ngành Kiểm sát nhân dân. 

Xem toàn bộ Kế hoạch số 45/KH-BCĐ138 tại đây

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang