Năm 2019, VKSND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố 35 vụ án với 41 bị can

12/12/2019 20:31

(kiemsat.vn)
Năm 2019, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác so với yêu cầu của Quốc hội và của Ngành giao cho.

VKSND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2019

 

Theo đó, nhiều chỉ tiêu công tác đạt cao so với yêu cầu của Quốc hội và của Ngành như tỷ lệ giải quyết tin báo tội phạm đạt 96,5% (vượt 6,5), tỷ lệ giải quyết giai đoạn truy tố đạt 99,5 (vượt 4,5%), xác định 83 vụ án giải quyết theo thủ tục án hình sự trọng điểm đạt 10,2% (vượt 5,2%), phối hợp tổ chức 182 phiên tòa rút kinh nghiệm; yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố 35 vụ 41 bị can; ban hành 41 kháng nghị; 156 kiến nghị vi phạm và 34 bản kiến nghị phòng ngừa trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm hình sự được Tòa án chấp nhận đạt 88,5% (vượt 3,5%); không có án đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội, án Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên không phạm tội…

Năm 2019, tình hình tội phạm trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục diễn biến phức tạp, đáng chú ý là nhóm tội phạm về ma túy với việc lấy Hà Tĩnh làm địa bàn trung chuyển để vận chuyển ma túy đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành trong cả nước hoặc sang nước thứ 3. Nhiều vụ án đối tượng phạm tội là người Lào, thực hiện hành vi vận chuyển, mua bán ma túy với khối lượng đặc biệt lớn, có trường hợp dùng vũ khí “nóng” để chống trả lực lượng chức năng...

Trước tình hình trên, Ban cán sự Đảng, tập thể Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ của ngành, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.  

Bên cạnh đó, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ cũng như các quy chế phối hợp liên ngành, đảm bảo phù hợp với các quy định mới của pháp luật; chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bố trí, sắp xếp cán bộ; thường xuyên kiểm tra, giám sát để đánh giá chính xác chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là về trách nhiệm công vụ, kết quả lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu; chất lượng, tiến độ thực hiện công việc được giao của cán bộ, công chức.

Trong năm 2019, ngoài việc thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh còn tăng cường kiểm tra chất lượng cáo trạng, kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dâncấp huyện. Qua thanh tra, kiểm tra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động nghiệp vụ, việc chấp hành các quy chế, quy định của Ngành. Nhờ vậy, chất lượng hoạt động nghiệp vụ từng bước được nâng lên, kỷ luật, kỷ cương được duy trì nền nếp.

Năm 2020, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; các đạo luật về tư pháp... và các Chỉ thị của VKSND tối cao. 

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định pháp luật. Đổi mới biện pháp thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp và Quyết định số 379/QĐ- VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trên tất cả các lĩnh vực công tác kiểm sát; thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chú trọng thực hiện các hình thức đào tạo tại chỗ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường công tác thanh tra, kịp thời phát hiện khắc phục, xử lý những sai phạm, thiếu sót trong hoạt động của Ngành. Triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020); chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang