Một số lưu ý về thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2/2018

14/11/2018 08:18

(kiemsat.vn)
Người dự thi cần lưu ý một số vấn đề liên quan đến thi tuyền Kiểm sát viên đợt 2 năm 2018 được Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên VKSND tối cao thông báo tại văn bản số 2219/HĐTT-VKSTC ban hành ngày 13/11/2018.

Căn cứ Kế hoạch của VKSND tối cao về việc tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp năm 2018 trong ngành Kiểm sát nhân dân và Thông báo của Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên về việc thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2 năm 2018, Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên đề nghị người dự thi lưu ý một số vấn đề liên quan đến thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2 như sau:

- Đối với danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của VKSND tối cao, khi người dự thi tra cứu các thông tin cá nhân của mình thấy chưa chính xác, đề nghị phản ánh ngay về VKSND tối cao qua số máy các đồng chí có trách nhiệm được phân công tại mục Ghi chú của Thông báo số 2085/HĐTT-VKSTC hoặc đính chính trực tiếp tại ngày phổ biến quy chế, nội quy và hướng dẫn thi để được chỉnh sửa theo quy định.

Ảnh minh họa (Internet)

- Người dự thi khẩn trương đăng ký hoặc tự liên hệ nơi ăn, ở cho cá nhân đề đảm bảo dự thi đúng thời gian theo quy định.

- Quá trình nghiên cứu các văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành theo Kế hoạch số 51/KH-VKSTC ngày 02/5/2018 của VKSND tối cao, đề nghị người dự thi cần lưu ý tham khảo, chuẩn bị cả các luật cũ có liên quan (BLHS năm 1999, BLTTHS năm 2003).

Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương, VKSND cấp cao, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo đến người dự thi thuộc quyền quản lý nắm được.

Xem thêm >>>

Thông báo về việc thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2 năm 2018

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang