Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa vì lý do sức khỏe

07/07/2022 20:30

(kiemsat.vn)
100% đại biểu HĐND có mặt tại Kỳ họp thống nhất miễn nhiệm ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Phan Văn Đa (thứ 2 từ trái sang) được ghi nhận có nhiều đóng góp cho tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 7/7/2022, tại Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đối với ông Phan Văn Đa vì lý do không đủ điều kiện về sức khỏe.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) ngày 8/6/2015, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VIII đã thực hiện bầu bổ sung nhân sự HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ông Phan Văn Đa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Phan Văn Đa (sinh năm 1964, quê tỉnh Quảng Ngãi) có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị. Trong quá trình công tác, ông Đa được ghi nhận có nhiều đóng góp cho việc mở rộng môi trường đầu tư, cải cách hành chính, gia tăng năng lực cạnh tranh của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay.

Cũng tại Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu ủy viên UBND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng với 100% phiếu đồng ý./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang