Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật liên quan đến quy hoạch được thông qua

21/11/2018 10:52

(kiemsat.vn)
Với 86,19% tổng số đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật có liên quan đến quy hoạch sáng 20/11.

Theo đó, chính thức bãi bỏ quy hoạch xây dựng tỉnh, thay vào đó, nội dung này được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh để bảo đảm không trái với các nguyên tắc xây dựng Luật và tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống quy hoạch. Về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận định, đây là vấn đề mới và còn nhiều ý kiến khác nhau, nên đã gửi Phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về hai phương án: Quy hoạch xây dựng tỉnh được lập là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh; Quy hoạch xây dựng tỉnh được tích hợp trong Quy hoạch tỉnh để bảo đảm sự đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lặp. Kết quả, có 251/469 phiếu (chiếm 53,51%) đồng ý với phương án 2.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai (Điều 6 dự thảo Luật), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cho giữ như quy định tại dự thảo Luật. Bởi lẽ, thời kỳ quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Quy hoạch là 10 năm. Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành cụ thể hóa quy hoạch tỉnh nên thời kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện cũng phải phù hợp với thời kỳ của quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch là 10 năm.

Liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đa dạng sinh học (Điều 10 dự thảo Luật), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cho giữ như quy định tại dự thảo Luật vì quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia là quy hoạch ngành quốc gia nên việc quy định tầm nhìn quy hoạch phải tuân thủ theo quy định về thời kỳ quy hoạch tại khoản 2 Điều 8 Luật Quy hoạch.

Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Luật (Ảnh: quochoi.vn)

Về ý kiến đề nghị làm rõ thứ bậc của quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh cho biết: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin chỉnh lý quy định tại Điều 13 Luật Xây dựng như được thể hiện tại khoản 2 Điều 28 dự thảo Luật vì không phù hợp với thứ bậc của 2 loại quy hoạch này trong hệ thống quy hoạch quốc gia đã được Luật Quy hoạch quy định.

Với nội dung của Quy hoạch tỉnh được quy định tại Điều 27 của Luật Quy hoạch bảo đảm đủ căn cứ để quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn chuyển tiếp, các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt theo pháp luật về xây dựng vẫn được thực hiện cho đến khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt theo pháp luật về quy hoạch.

Nhất trí cao với Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật có liên quan đến quy hoạch với 418 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, chiếm 86,19% tổng số đại biểu Quốc hội.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam, Luật Đường sắt, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Tài nguyên nước, Luật Đất đai, Luật Khoáng sản... được quy định rất rõ tại Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

Xem thêm>>>

Quốc hội thông qua 5 Luật với tỷ lệ tán thành cao

Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) cần bảo đảm chất lượng và tính khả thi

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang