Lời tuyên thệ

07/05/2018 15:34

(kiemsat.vn)
Bài thơ như một lời nhắn nhủ, khích lệ dành tặng các đồng chí vừa nhận quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên các ngạch.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang