Lãnh đạo VKSND tối cao chủ trì Phiên họp thứ Nhất Ban Chỉ đạo Đề án

07/06/2024 10:58

(kiemsat.vn)
Ngày 07/6/2024, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án chủ trì Phiên họp thứ Nhất Ban Chỉ đạo Đề án “Rà soát, đánh giá những bất cập trong BLHS và BLTTHS liên quan đến thi hành án tử hình; nghiên cứu giảm bớt tội danh bị áp dụng hình phạt tử hình; tăng cường áp dụng biện pháp chuyển đổi từ hình phạt tử hình sang hình phạt tù, nhất là các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm sở hữu”.

Toàn cảnh Phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án chủ trì Phiên họp.

Tham dự Phiên họp có đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, công chức một số đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự Trung ương cùng các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Đề án.

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Viện trưởng VKSND tối cao - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Nguyễn Quang Dũng cho biết, Phiên họp nhằm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đề án theo Thông báo số 675/TB-VPCTN ngày 25/5/2023 của Văn phòng Chủ tịch nước về kết luận của Chủ tịch nước và Thông báo số 9108-CV/VPTW ngày 29/1/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng. Theo đó, yêu cầu đặt ra là phải xác định cụ thể phạm vi, mục đích, yêu cầu và các hoạt động trọng tâm của Đề án; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

Cùng với đó, các hoạt động triển khai phải hướng tới đánh giá đúng thực trạng những bất cập trong Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Thi hành án hình sự và các văn bản liên quan đến công tác thẩm định án tử hình, thủ tục, hình thức thi hành án tử hình; nghiên cứu giảm bớt tội danh bị áp dụng hình phạt tử hình; tăng cường áp dụng biện pháp chuyển đổi từ hình phạt tử hình sang hình phạt tù, nhất là các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm sở hữu;...

Mặt khác, việc nghiên cứu, xây dựng Đề án phải quán triệt sâu sắc, toàn diện; thực hiện nghiêm và đầy đủ những chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp; bảo đảm thể chế hóa quy định của Đảng và cụ thể hóa quy định của pháp luật.

Phiên họp có 12 ý kiến góp ý với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao của các đại biểu đến từ các Bộ, ngành và thành viên Ban Chỉ đạo đối với việc triển khai xây dựng Đề án.

Theo dự thảo đề cương Đề án, nhiệm vụ của Đề án là nghiên cứu, làm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến án tử hình và thi hành án tử hình; đánh giá thực trạng quy định của pháp luật liên quan đến án tử hình và thi hành án tử hình phải áp dụng thi hành.

Bên cạnh đó, nghiên cứu quy định pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về chế định án tử hình; thi hành án tử hình và kinh nghiệm cho Việt Nam. Khảo sát, đánh giá việc áp dụng, thi hành án tử hình để thấy những bất cập, hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất giải pháp khoa học, hiệu quả đối với việc thi hành án tử hình.

Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, đây là một nhiệm vụ rất lớn và khó; đồng thời thảo luận, góp ý thẳng thắn, trực tiếp vào các nội dung của Đề án: Dự thảo Kế hoạch triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án; việc triển khai xây dựng các chuyên đề nhánh của Đề án; dự toán kinh phí xây dựng Đề án; việc sưu tầm, thu thập, phân loại các tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan đến nội dung của đề tài để nghiên cứu, so sánh pháp luật Việt Nam; thời gian thực hiện các công việc;…

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án.

Kết luận Phiên họp, Phó Viện trưởng VKSND tối cao - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Nguyễn Quang Dũng ghi nhận những góp ý rất trách nhiệm của các đại biểu đã tham gia Phiên họp; cùng với đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo Kế hoạch sau khi đã được bổ sung, hoàn thiện, trong đó tập trung xây dựng các chuyên đề nhánh được phân công; đảm bảo việc triển khai xây dựng Đề án đạt chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ theo Kế hoạch đề ra.

Ngày 23/5/2024, Viện trưởng VKSND tối cao đã ký Quyết định số 175/QĐ-VKSTC về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Đề án “Rà soát, đánh giá những bất cập trong Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự liên quan đến thi hành án tử hình; nghiên cứu giảm bớt tội danh bị áp dụng hình phạt tử hình; tăng cường áp dụng biện pháp chuyển đổi từ hình phạt tử hình sang hình phạt tù, nhất là các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm sở hữu” gồm 15 thành viên do Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí làm Trưởng Ban; đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm Phó Trưởng Ban.

Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Phó Chánh án Thường trực TAND tối cao Nguyễn Trí Tuệ; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao Tăng Ngọc Tuấn; Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự, VKSND tối cao Lại Viết Quang; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự VKSND tối cao Lương Minh Thống; Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học VKSND tối cao Hoàng Thị Quỳnh Chi; Chánh Văn phòng VKSND tối cao Phạm Thanh Từng; Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính VKSND tối cao Nguyễn Văn Hà; Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự VKSND tối cao Vũ Thị Hải Yến; Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát VKSND tối cao Nguyễn Đức Hạnh.

Quốc hội nghe báo cáo về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên

Kiểm sát - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 06/6/2024, Quốc hội nghe báo cáo về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên. Dự án Luật gồm 173 điều được bố cục thành 05 phần, 11 chương; theo đó, thể chế hóa chủ trương của Đảng về “phát triển hệ thống tư pháp thân thiện và bảo vệ trẻ em”.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang