Lâm Đồng: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Dương tổ chức tham gia bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 3 và lớp 7 Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

15/08/2022 10:00

(kiemsat.vn)
Ngày 10/6/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Dương triển khai kế hoạch 220/KH-PGDĐT, tham gia các lớp bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 3 và lớp 7 Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tại các điểm cầu tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên toàn huyện Lạc Dương đều đảm bảo thực hiện đầy đủ về số lượng và chất lượng.

 

Các trường học đã triển khai kế hoạch số 220/KH-PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Dương đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên; cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn đủ số lượng và đúng thành phần theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Chuẩn bị đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị tại điểm cầu của đơn vị, như: Hội trường, âm thanh, ánh sáng, đường truyền internet và các thiết bị liên quan để tham gia các lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả. Cử nhân viên kỹ thuật phụ trách công nghệ thông tin tham gia trong suốt thời gian bồi dưỡng theo từng môn học để kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố về đường truyền.

Tất cả cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục phổ thông theo cấp học, giáo viên đã được nhà trường bố trí dạy học lớp 3, 7 đối với cấp TH, THCS tham gia bồi dưỡng theo môn học/hoạt động giáo dục, ngoài ra các trường triệu tập các giáo viên không phân công dạy lớp 3, 7 năm học 2022-2023 tham gia để tiếp cận và dự phòng bố trí giảng dạy lớp 7 nếu có giáo viên chuyển trường).

 

Đối với các tập huấn SGK lớp 3 các đơn vị tập huấn tập trung tại 4 điểm cầu

Điểm cầu số 1 tại trường TH Trần Quốc Toản: gồm các đơn vị trường TH Trần Quốc Toản và TH Kim Đồng;

Điểm cầu số 2 tại trường TH Đạ Sar: gồm các đơn vị trường TH Đạ Sar, TH Đạ Nhim, TH&THCS Long Lanh;

 

Điểm cầu số 3 tại trường TH Xã Lát: gồm các đơn vị trường TH Xã Lát, TH Đưng K’ Nớ

Điểm cầu số 4 tại Phòng GDĐT: gồm các giáo viên tham gia giảng dạy môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Tin học và Công nghệ tại các đơn vị trường trực thuộc.
Các đơn vị triển khai nội dung tập huấn đến các Cán bộ quản lý và giáo viên; theo dõi, quản lý việc tập huấn đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, đúng thời gian quy định.

 

PV
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang