Ký Tuyên bố chung Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13

06/12/2023 18:30

(kiemsat.vn)
Ngày 06/12/2023, Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 tại Việt Nam đã thành công tốt đẹp với việc ký kết Tuyên bố chung Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức và hành động về tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.


Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 tại Việt Nam đã thành công tốt đẹp với việc ký kết Tuyên bố chung Hội nghị.

Tham dự Lễ ký kết, về phía VKSND tối cao Việt Nam có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao. Cùng tham dự Lễ ký kết có các đại biểu ngành Kiểm sát nhân dân là Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội, Viện trưởng VKSND TP. Hà Nội.

Đại biểu quốc tế tham dự Lễ ký kết có ông Ưng Dũng, Viện trưởng VKSND tối cao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; ông Dato Ah-mad Isa, Tổng Chưởng lý, Cơ quan Tổng Chưởng lý Vương quốc Bru-nây Đa-rút-xa-lam; bà Chea Leang, Viện trưởng Viện công tố tối cao bên cạnh Tòa án tối cao Vương quốc Cam-pu-chia; ông Bu-ha-nu-din, Tổng Chưởng lý nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a; ông Xay-sa-na Khốt-phu-thon, Viện trưởng VKSND tối cao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; bà Da-to’ Su-za-na Bin-ti A-tan, Phó Tổng Chưởng lý Cơ quan Tổng Chưởng lý Ma-lai-xi-a; bà Ma-ri-za O-De-los San-tos Jau-gan, Phó Viện trưởng Viện Công tố quốc gia, Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Phi-líp-pin; ông Lu-xiêng Khoang, Tổng Chưởng lý Cơ quan Tổng Chưởng lý nước Cộng hòa Xinh-ga-po; ông Am-nat Jed-cha-ron-rúc, Tổng Chưởng lý Cơ quan Tổng Chưởng lý Vương quốc Thái Lan; ông Diệp Tấn Sinh, Viện trưởng Viện kiểm sát Khu hành chính đặc biệt Ma Cao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; ông Lâm Định Quốc, Trưởng Cơ quan Tư pháp Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Việt Nam thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đã thông qua nội dung Tuyên bố chung của Hội nghị. Theo đó, Viện kiểm sát, Viện công tố các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc duy trì cam kết tăng cường hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm công nghệ cao, trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng, tin cậy lẫn nhau và cùng có lợi, phù hợp với luật pháp quốc gia và luật pháp quốc tế.

Với mục tiêu đấu tranh kịp thời và hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, Viện kiểm sát, Viện công tố các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc cần tận dụng tối đa các kênh hợp tác quốc tế, bao gồm tương trợ tư pháp trong các vấn đề về hình sự khi phù hợp; hợp tác trực tiếp giữa các Viện kiểm sát, Viện công tố; hoặc kênh hợp tác giữa các Kiểm sát viên, Công tố viên. Các Viện trưởng cần khuyến khích Viện kiểm sát, Viện công tố các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc thiết lập cơ chế liên lạc trực tiếp để hỗ trợ lẫn nhau trong việc thu thập nhanh chóng tài liệu và thông tin nhằm giải quyết một cách hiệu quả và triệt để các vụ án hình sự, các vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường hợp tác đào tạo và trao đổi chuyên gia giữa các Viện kiểm sát, Viện công tố các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc để cập nhật kiến thức về các loại tội phạm mới và phương pháp đấu tranh với những loại tội phạm này, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất trong phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao.

Trưởng đoàn các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc ký Tuyên bố chung của Hội nghị.

Bên cạnh đó, các Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc cũng nhất trí hợp tác thúc đẩy kết nối khu vực về thông tin kiểm sát và nâng cao chất lượng, hiệu quả của Trang thông tin điện tử chính thức của Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc thông qua việc thường xuyên chia sẻ tài liệu và giới thiệu về chức năng, hoạt động của Viện kiểm sát, Viện công tố các quốc gia trong khu vực. Viện kiểm sát, Viện công tố các quốc gia thành viên ASEAN có thể cử Kiểm sát viên đủ điều kiện đi học tập tại Trung tâm đào tạo Kiểm sát viên, Công tố viên ASEAN - Trung Quốc đặt tại Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc và ngược lại, Viện kiểm sát Trung Quốc cũng có thể cử Kiểm sát viên đủ điều kiện đi học tập tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng về tư pháp và công tác kiểm sát tại các nước ASEAN.

Các Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc nhất trí thành lập Ban liên lạc của cơ chế Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc nhằm tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin giữa ASEAN và Trung Quốc. Mỗi quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc sẽ chỉ định tối thiểu hai cán bộ liên lạc tham gia Ban Liên lạc.

Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao tiếp song phương các Đoàn đại biểu dự Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 tại Việt Nam

(Kiemsat.vn) - Ngày 05/12/2023, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao có buổi tiếp song phương với các đoàn đại biểu quốc tế: Cơ quan Tổng Chưởng lý Malaysia; Viện Công tố quốc gia, Bộ Tư pháp Philippines; Cơ quan Tổng Chưởng lý Indonesia tham dự Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 tại Việt Nam.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang