Ký kết Thông tư liên tịch báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

06/04/2018 08:08

(kiemsat.vn)
Ngày 05/4/2018, tại trụ sở VKSND tối cao, đã diễn ra Lễ ký Thông tư liên tịch "Quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp". Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì buổi Lễ.

Đại diện lãnh đạo các ngành ký Thông tư liên tịch" Quy định phối hợp trong việc báo cáo, 

thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp"

Dự lễ ký có đồng chí Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TAND tối cao; đồng chí Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ giúp việc Thông tư liên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh về sự cần thiết việc xây dựng Thông tư, theo đó, việc báo cáo trước các kỳ họp Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp trên phạm vi toàn quốc không chỉ là nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân mà còn là nhiệm vụ của các cơ quan hoạt động tư pháp. 

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Thị Thủy Khiêm phát biểu tại buổi Lễ

Do đó, cần có sự phối hợp cụ thể, chặt chẽ và thống nhất giữa các cơ quan trong việc xây dựng, gửi báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của mỗi ngành.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng đề nghị trong quá trình tổ chức thực hiện thông tư cần tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc, từ đó kịp thời tham mưu lãnh đạo liên ngành để sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành trong tiến trình cải cách tư pháp hiện nay.

Toàn cảnh Lễ ký kết

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan đã nhất trí ký ban hành Thông tư liên tịch “Quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp”.

Thông tư gồm 03 chương, 09 điều, quy định về những nội dung chính gồm: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nội dung báo cáo, thông báo; thời hạn gửi báo cáo, thông báo; thẩm quyền ký văn bản báo cáo…

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang