Kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 trong ngành Kiểm sát nhân dân

29/08/2023 15:38

(kiemsat.vn)
Ngày 29/8/2023, tại trụ sở VKSND tối cao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố Quyết định kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 trong ngành Kiểm sát nhân dân

Chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 trong ngành Kiểm sát nhân dân có đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính (Cục 3) VKSND tối cao, thành viên Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngành Kiểm sát nhân dân và đồng chí Nguyễn Thị Phương Hảo, Phó Vụ trưởng Vụ quốc phòng, an ninh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng đoàn kiểm tra.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao; các thành viên Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngành Kiểm sát nhân dân; thành viên Tổ giúp việc Tổ giải ngân vốn đầu tư công thuộc Cục 3 VKSND tối cao, cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra đại diện cho các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư gồm: Thanh tra; Cục Quản lý đấu thầu; Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư; Vụ Quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hảo, Phó Vụ trưởng Vụ quốc phòng, an ninh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Đoàn kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra.

Sau khi đồng chí Nguyễn Thị Phương Hảo, Phó Vụ trưởng Vụ quốc phòng, an ninh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng đoàn kiểm tra thay mặt Đoàn công bố Quyết định kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3 VKSND tối cao đã báo cáo tóm tắt việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Báo cáo nêu rõ đặc điểm, tình hình; việc thực hiện quy định pháp luật về đầu tư công; việc lập, thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch đầu tư công; việc lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các dự án được bố trí trong kế hoạch đầu tư công; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; đánh giá kế hoạch đầu tư công; những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, nguyên nhân và kiến nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3 VKSND tối cao.

Theo đó, trong thời gian qua, Lãnh đạo VKSND tối cao đặc biệt quan tâm đến tình hình, hoạt động giải ngân vốn đầu tư công trong ngành Kiểm sát nhân dân; Viện trưởng VKSND tối cao đã thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong ngành Kiểm sát nhân dân do một đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm Tổ trưởng; đồng thời, ban hành Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 01/12/2022 về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Bên cạnh đó, VKSND tối cao đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Chủ đầu tư dự án, Thủ trưởng đơn vị có dự án đầu tư triển khai thực hiện kế hoạch vốn hàng năm, trong đó xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm kế hoạch, là một trong những tiêu chí để bình xét, đề nghị thi đua cuối năm.

Về việc thực hiện Quyết định kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 trong ngành Kiểm sát nhân dân, đồng chí Cục trưởng Cục 3 VKSND tối cao Nguyễn Văn Hà khẳng định, VKSND tối cao sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến phát biểu của Đoàn kiểm tra, chuẩn bị các nội dung phối hợp tốt với Đoàn kiểm tra để việc kiểm tra được tiến hành thuận lợi, theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang