Kiểm sát viên giỏi: Danh hiệu cao quý cho nỗ lực của chúng tôi

14/03/2018 15:11

(kiemsat.vn)
Phấn đấu, rèn luyện để trở thành một Kiểm sát viên giỏi là mục tiêu không chỉ của riêng tôi mà của cả đội ngũ cán bộ kiểm sát. Chúng tôi luôn muốn được cống hiến và khẳng định mình, nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát.

Bác Hồ đã dạy: "Cán bộ là cái gốc của mọi việc. Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó". Tôi luôn khắc ghi lời dạy của Bác, để hiểu, để chiêm nghiệm và để tự răn mình.

Kiểm sát viên giỏi là một danh hiệu, một khái niệm mang tính toàn diện cả về trình độ, năng lực chuyên môn và tố chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị - nghề nghiệp. Nghĩa là phải hội tụ đầy đủ cả hai yếu tố đức và tài. Thiếu tài chắc chắn không thể trở thành Kiểm sát viên giỏi, còn nếu thiếu đức thì không thể thực hiện được chức trách, nhiệm vụ của người Kiểm sát viên một cách đúng đắn.

Phấn đấu trở thành Kiểm sát viên giỏi là một thử thách lớn với chúng tôi. Kết quả đó không phải là phép cộng của những công việc đã hoàn thành mà là quá trình lượng hoá thành chất, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức trong nhiều lĩnh vực, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, tích luỹ và vận dụng kinh nghiệm công tác, giữ vững phẩm chất đạo đức của người cán bộ Kiểm sát. Tôi nghĩ mình chưa hẳn đã giỏi, nhưng kết quả cuộc thi tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi của ngành KSND tỉnh Lai Châu đã ghi nhận những nỗ lực và thành tích của tôi trong những năm qua. Đó là nguồn cổ vũ, là động lực to lớn đối với tôi, thúc giục tôi tiếp tục phấn đấu.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp là hai chức năng quan trọng của ngành KSND. Kiểm sát viên phải quán triệt, nhận thức sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đồng thời hai chức năng này. Phải luôn tự trau dồi, rèn luyện, mỗi suy nghĩ, việc làm của mình phải thấm nhuần, hướng tới thực hiện năm đức tính mà Bác Hồ đã dạy cán bộ Kiểm sát: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn".

Trước khi trở thành Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên phải thực hiện đúng, đủ các quy định của pháp luật, các quy chế nghiệp vụ của Ngành. Khi thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo mang lại kết quả và hiệu quả cao. Một kiểm sát viên giỏi phải biết làm nhiều việc ở tất cả các khâu nghiệp vụ và phải làm tốt, làm giỏi ở một lĩnh vực nhất định.

Trong suốt quá trình công tác, bản thân tôi luôn nhận thức sâu sắc về các yêu cầu của Đảng, của Ngành đối với Kiểm sát viên. Thấm nhuần lời dạy của Bác, tôi có một quyết tâm mạnh mẽ, rèn luyện về mọi mặt, nâng cao tinh thần trách nhiệm, để xứng đáng với niềm tin của tổ chức, là một "nô bộc" đúng nghĩa của nhân dân. Dù ở bất cứ nơi đâu, giữ cương vị công tác nào cũng phải tận tuy, hết lòng, hết sức. Sẵn sàng thực hiện nhiều nhiệm vụ, sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, gian nan nhất.

Ở cương vị một Kiểm sát viên, tôi luôn đảm bảo quá trình giải quyết án chính xác, kịp thời, không để xảy ra oan sai, lọt tội, không để xảy ra tình trạng bắt giam giữ oan sai, trái pháp luật, đình chỉ điều tra do không phạm tội hoặc phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Không để xảy ra trường hợp nào Toà án tuyên bị cáo không phạm tội hoặc huỷ án, cải sửa án. Báo cáo trung thực, chính xác, tham mưu, đề xuất kịp thời với Lãnh đạo xử lý chính xác, có căn cứ, đúng pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết quả giải quyết án từ giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm đến điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đều đảm bảo chính xác, đúng pháp luật, có chất lượng và hiệu quả; đảm bảo hoạt động của các cơ quan tư pháp luôn tuân thủ pháp luật, kịp thời phát hiện vi phạm  để kiến nghị yêu cầu khắc phục, chấm dứt vi phạm. Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát của đơn vị.

Ở cương vị là người Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, tôi đảm nhiệm tốt việc quản lý, bố trí và định hướng đúng đắn để đội ngũ Kiểm sát viên VKSND huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu luôn nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp.

Dù ở cương vị nào tôi cũng luôn giữ vững nguyên tắc "Phụng công, thủ pháp". Kiên quyết bảo vệ pháp luật, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ mối quan hệ hài hoà với các cơ quan thuộc phạm vi kiểm sát, bảo vệ chức năng, bảo vệ uy tín, nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát. Đây cũng là nhiệm vụ tôi phải thực hiện để xứng đáng với danh hiệu cao quý: Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu ngành Kiểm sát nhân dân.

                                                                                                                                                          Lò Thị Thoa

(Trích ngành KSND thực hiện cuộc vận động ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”)

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang