Không giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất cho hộ gia đình kể từ ngày 01/01/2025

27/05/2024 14:14

(kiemsat.vn)
Từ ngày 01/01/2025, theo Luật Đất đai năm 2024 sẽ không được giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất với tư cách hộ gia đình.

Theo khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai 2013 thì hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất. Và Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 có 05 đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất, trong đó, có hộ gia đình là đối tượng được cấp quyền sử dụng đất (khoản 2).

Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2024 (Điều 4) không quy định cấp quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và chỉ có 7 đối tượng được cấp quyền sử dụng đất. Cụ thể:

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất ổn định, đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chưa được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, nhận quyền sử dụng đất; thuê lại đất theo quy định của Luật này, bao gồm:

1. Tổ chức trong nước:

a) Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, đơn vị vũ trang nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức khác theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đầu tư, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này (sau đây gọi là tổ chức kinh tế);

2. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc;

3. Cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam;

4. Cộng đồng dân cư;

5. Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức thuộc Liên hợp quốc, cơ quan hoặc tổ chức liên chính phủ, cơ quan đại diện của tổ chức chính phủ;

6. Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài;

7. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với với những hộ gia đình đã được cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, sở hữu tài sản gắn liền với đất thì được pháp luật điều chỉnh theo Điều 259 Luật Đất đai năm 2024. Theo đó, hộ gia đình sử dụng đất được xác định của pháp luật về đất đai trước ngày 1/1/2025 thì được tham gia quan hệ pháp luật về đất đai với tư cách nhóm người sử dụng đất có chung quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Đất đai năm 2024; hộ gia đình sử dụng đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 1/1/2025 thì có quyền và nghĩa vụ như quyền và nghĩa vụ của cá nhân sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024; khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình để thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt thì phải ghi cụ thể các cá nhân là thành viên hộ gia đình có quyền sử dụng đất vào quyết định giao đất, cho thuê đất; hộ gia đình được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trước 1/1/2025 thì được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại. Khi hết thời hạn sử dụng đất thì được gia hạn sử dụng đất theo hình thức giao đất, cho thuê đất cho các cá nhân là thành viên hộ gia đình.

Thay đổi của Luật Đất đai năm 2024 về bỏ giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất với tư cách hộ gia đình, nhằm tránh tình trạng phát sinh tranh chấp khi phân chia tài sản. 

VKSND tỉnh Thanh Hóa: Công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND huyện Cẩm Thủy

(Kiemsat.vn) - Vừa qua, tại trụ sở VKSND huyện Cẩm Thủy, VKSND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND huyện Cẩm Thủy. Đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa dự và chủ trì buổi Lễ.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang