Khách sạn sử dụng truyền hình cab phát chương trình ca nhạc có phải trả tiền bản quyền?

31/07/2017 04:15

Gần đây, tôi nghe nói Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN (VCPMC) sẽ thu tiền bản quyền tác giả đối với ti vi sử dụng ở khách sạn có phát sóng các bài hát. Khách sạn do tôi quản lý có sử dụng ti vi phát các chương trình ca nhạc của truyền hình cab ở các phòng và ở sảnh. Vậy tôi có phải trả tiền bản quyền không?”

Việc các Đài truyền hình phát các chương trình ca nhạc, sử dụng chương trình đã được thu sẵn, hoặc biểu diễn mới thì Đài phải xin phép các tác giả để sử dụng các bài hát và trả tiền bản quyền tác giả cho họ. Quyền này của tác giả được quy định tại Điều 4, khoản 2 và Điều 19, 20, Luật Sở hữu trí tuệ.

Khi Đài truyền hình phát sóng (sau khi đã xin phép tác giả sử dụng tác phẩm và trả tiền bản quyền cho tác giả) thì họ Đài truyền hình chính là người chủ sở hữu các “Chương trình phát sóng” theo quy định tại Điều 44 Luật sở hữu trí tuệ. Các chương trình phát sóng này được bảo hộ theo Luật sở hữu trí tuệ và được gọi là “quyền liên quan”. Chủ sử hữu chương trình phát sóng có các quyền quy định tại Điều 31 Luật sở hữu trí tuệ, trong đó có quyền hưởng lợi vật chất khi chương trình phát sóng được phân phối đến công chúng.

Như vậy, người sử dụng các chương trình phát sóng sẽ phải trả tiền cho người sở hữu chương trình phát sóng. Trong trường hợp này, nếu khách sạn của anh lắp đặt các ti vi để sử dụng các chương trình truyền hình cab, thì tùy theo số lượng các TV mà anh phải trả tiền hàng tháng cho Đài truyền hình (thường trả dưới hình thức tiền thuê bao hoặc trả tiền theo chương trình yêu cầu sử dụng, tùy theo khả năng kiểm soát kỹ thuật của Đài). Việc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN (VCPMC), là tổ chức tập thể đại diện cho các tác giả trong việc bảo vệ quyền tác giả đến các chủ sử dụng chương trình truyền hình để thu tiền bản quyền là không có cơ sở.

Ls. Lê Ngọc Sơn

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang