Kết quả xét tuyển viên chức Tạp chí Kiểm sát năm 2017

04/06/2018 16:49

(kiemsat.vn)
Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo kết quả xét tuyển đến các thí sinh dự xét tuyển viên chức Tạp chí Kiểm sát năm 2017.

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-T4 ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Tạp chí Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tuyển dụng viên chức năm 2017. Căn cứ kết quả tổng hợp điểm xét tuyển viên chức đã được phê duyệt. Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo kết quả xét tuyển đến các thí sinh dự xét tuyển viên chức Tạp chí Kiểm sát năm 2017, cụ thể như sau:

- Bảng điểm tổng hợp và kết quả xét tuyển của thí sinh tham gia dự tuyển viên chức Tạp chí Kiểm sát năm 2017 (kèm theo danh sách phê duyệt).

- Kết quả xét tuyển được đăng trên Tạp chí điện tử Kiểm sát tại địa chỉ: http://kiemsat.vn và niêm yết công khai tại trụ sở Tạp chí Kiểm sát (Tầng 7, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ ngày 04/6/2018 đến hết ngày 15/6/2018.

Thí sinh có yêu cầu phúc khảo gửi đơn xin phúc khảo về phòng Trị sự Tạp chí Kiểm sát từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2018 (địa chỉ: Tầng 7, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; số điện thoại: 0243.9361633).

- Lưu ý: Căn cứ Khoản 5, Điều 26, Thông tư số 16/2012/TT-BNV: “Hội đồng xét tuyển không thực hiện phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn”.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang