Kết quả công tác VKSND tỉnh Hoà Bình góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương

08/01/2024 14:03

(kiemsat.vn)
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của VKSND tỉnh Hòa Bình đều hoàn thành đạt và vượt so với yêu cầu của Quốc hội; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Chiều ngày 05/01/2024 vừa qua, VKSND tỉnh Hoà Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu VKSND huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội; nguyên lãnh đạo VKSND tỉnh Hòa Bình qua các thời kỳ và toàn thể lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức VKSND hai cấp tỉnh Hoà Bình.

Cùng tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số cơ quan ban, ngành thuộc tỉnh Hòa Bình: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự...

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình trao "Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân" cho tập thể VKSND tỉnh Hòa Bình.

Theo báo cáo kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình, năm 2023 VKSND hai cấp tỉnh Hòa Bình đã quán triệt và thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội; Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao; Chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được nâng lên; tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao được đảm bảo; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đều hoàn thành đạt và vượt so với yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội.

Cụ thể, đã kiểm sát chặt chẽ, hiệu quả việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và áp dụng các biện pháp ngăn chặn; tỷ lệ kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm vượt 33% chỉ tiêu của Ngành. Trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra được tăng cường; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn vượt 10%, đúng tội danh vượt 05% chỉ tiêu Quốc hội giao, vượt 02% chỉ tiêu của Ngành; chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng lên, không xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội hoặc đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự không đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội.

Bên cạnh đó, VKSND hai cấp tỉnh Hoà Bình đã chú trọng công tác kiến nghị phòng ngừa với cấp uỷ, chính quyền địa phương. Thông qua công tác thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; tỷ lệ kháng nghị các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại được Tòa án chấp nhận đạt 100% (vượt 30% chỉ tiêu của Ngành và chỉ tiêu Quốc hội); tỷ lệ kiến nghị được các cơ quan, đơn vị tiếp thu đạt 100% (vượt 10% chỉ tiêu của Ngành, 20% chỉ tiêu Quốc hội); tỷ lệ kiểm sát công tác quản lý người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ tại UBND xã, phường (vượt 32% chỉ tiêu của Ngành);…

Qua công tác kiểm sát, VKSND tỉnh Hòa Bình đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 03/8/2023 về việc quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ tại địa phương; chủ trì ký kết Quy chế phối hợp công tác với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2023 - 2028 nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình đã đạt được trong năm 2023. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh, năm 2024 là năm có tính chất quyết định đến việc thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng bộ các cấp; bên cạnh những thời cơ, lợi thế nhưng vẫn còn những khó khăn, thách thức trong lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đề ra, đặc biệt là tình hình tham nhũng, vi phạm pháp luật, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp và ngày càng tinh vi. Nhiệm vụ đặt ra với các cơ quan tư pháp trong đó có ngành Kiểm sát là hết sức nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa để tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu ngành Kiểm sát tỉnh Hoà Bình cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp, đặc biệt là thực hiện nghiêm Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi công vụ; tăng cường hơn nữa trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; tiếp tục tăng cường tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm nhằm góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, tiêu cực; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công lý phải được thực thi, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đồng chí Ngô Bảo Ngọc, Viện trưởng VKSND tỉnh Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt cán bộ, công chức, người lao động VKSND hai cấp tỉnh Hoà Bình, đồng chí Ngô Bảo Ngọc, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Hòa Bình đã tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh trong thời gian qua. Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Hòa Bình sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 của đơn vị; nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả” theo chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị của tỉnh giao.

Đồng chí Ngô Bảo Ngọc, Viện trưởng VKSND tỉnh Hòa Bình trao Cờ thi đua dẫn đầu Khối cho 03 đơn vị thuộc VKSND hai cấp tỉnh Hòa Bình.

VKSND cấp cao tại Hà Nội: Nhiều chỉ tiêu về tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm đạt và vượt yêu cầu

(Kiemsat.vn) - Năm 2023, mặc dù khối lượng công việc phải giải quyết tăng nhiều so với năm 2022, trong khi số lượng cán bộ còn thiếu so với biên chế được giao, nhưng với tinh thần đoàn kết nội bộ, VKSND cấp cao tại Hà Nội đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Quốc hội, của Ngành đề ra.

Vụ 3 VKSND tối cao: Tăng cường kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm về kinh tế thông qua công tác kiểm sát hoạt động tư pháp

(Kiemsat.vn) - Năm 2024, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) VKSND tối cao đề ra 08 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, chú trọng phát hiện nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm, nhất là những thiếu sót, sơ hở trong thể chế, chính sách về quản lý kinh tế của Nhà nước, để kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang