Infographics: Chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

12/10/2023 15:46

(kiemsat.vn)
Cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung phải được khuyến khích, bảo vệ.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang