Infographic: Quy định mới về chứng minh người phụ thuộc khi nộp Thuế thu nhập cá nhân

11/01/2023 13:00

(kiemsat.vn)
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 79/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành, trong đó có quy định mới về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc khi nộp thuế thu nhập cá nhân.

 
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang