Infographic: Những điểm mới của dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi

23/05/2020 19:48

(kiemsat.vn)
Cấm nhả khói, bụi, gây tiếng ồn; dừng đỗ xe không quá 5 phút... là những điểm mới của dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi.

2171fc71-22e5-4e76-b900-0d11194edc78.jpeg

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang