Infographic: Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

15/08/2023 21:52

(kiemsat.vn)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 09/2023/TT-BTTTT hướng dẫn về vị trí việc làm đối với công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực thông tin và truyền thông.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang