Infographic: Các trường hợp ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

08/02/2023 15:59

(kiemsat.vn)
Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 22/02/2023 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang