Infographic: Bộ Chỉ số đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí

06/06/2023 14:34

(kiemsat.vn)
Bộ Chỉ số nhằm giúp các cơ quan báo chí xác định được mình đang ở giai đoạn nào trong quá trình chuyển đổi số từ đó có lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp, giúp cơ quan báo chí phát triển nhanh hơn, mạnh hơn.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang