Infographic: 16 nhóm đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm

10/11/2020 16:32

(kiemsat.vn)
Theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thì sẽ có 16 nhóm đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm, Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/12/2020.

 

 

Mẫu bản kê khai tài sản

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang