Huyện Kon Plông (Kon Tum): Những sai phạm trong công tác quản lý nhà nước qua kết luận của Thanh tra tỉnh

08/04/2021 17:05

(kiemsat.vn)
Bản kết luận thanh tra số 03/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Kon Tum ngày 20/8/2019 đã chỉ rõ những sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước tại huyện Kon Plông có liên quan đến trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện.

Trụ sở UBND huyện Kon Plông (Kon Tum).

Sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai và phòng, chống tham nhũng

Trong bản kết luận số 03/KL-TTr ngày 20/8/2019, Thanh tra chỉ ra việc các cơ quan chuyên môn, địa phương trực thuộc UBND huyện chưa thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch phòng, chống tham nhũng của UBND huyện, cụ thể: Chưa thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch và tổng hợp báo cáo thực hiện kế hoạch; các cơ quan chuyên môn địa phương trực thuộc chưa thực hiện báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra huyện...

Về việc kê khai, công khai bản kê khai, xác minh, công bố kết quả xác minh tài sản: Một số bản kê khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức chưa được người kê khai ký đầy đủ từng trang nhưng cán bộ được phân công tiếp nhận và quản lí các bản kê khai vẫn tiếp nhận, đồng thời cũng không ký và ghi ngày tháng năm tiếp nhận bản kê khai...

Việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước: Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm trong kiểm toán không có biên bản tổ chức họp kiểm điểm đối với các cá nhân liên quan đến sai phạm tại cơ quan mà chỉ có bản kiểm điểm gửi phòng Nội vụ để tổng hợp. Điển hình là sai phạm trong việc giao đất cho công ty TNHH Mỹ Long Măng Đen không qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với phần diện tích kinh doanh thương mại, dịch vụ thuộc dự án thí điểm chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trung tâm huyện Kon Plông vi phạm điểm b khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai.

Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 29/8/2019 của Thanh tra tỉnh Kon Tum.

Trách nhiệm thuộc về những ai?

Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 20/8/2019 của Thanh tra tỉnh Kon Tum về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện trong việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn trên lĩnh vực đất đai; trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Kon Plông đã chỉ rõ, những sai phạm của nhiều tập thể, cá nhân thuộc UBND huyện Kon Plông, trong đó có trách nhiệm trực tiếp cũng như trách nhiệm liên đới của người đứng đầu UBND huyện – Chủ tịch Đặng Thanh Nam – người mới đây có phát ngôn về chuyện làm việc phải có phong bao, phong bì tại một buổi trò chuyện cà phê sáng hàng tuần với doanh nghiệp.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Hoàng Văn Huy (Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng: “Pháp luật đã quy định rất rõ về nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND huyện, cụ thể tại Điều 29, Luật tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, với vai trò người lãnh đạo cấp ủy, chủ tịch UBND huyện phải xác định trách nhiệm của mình, trực tiếp thường xuyên lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; chịu trách nhiệm về kết quả công tác này ở địa phương; phát huy tính tự giác của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Do đó, dù là vi phạm, sai phạm trực tiếp của lãnh đạo hay của cấp dưới thì người đứng đầu luôn phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy, tổ chức và pháp luật. Nghị định số 211/2013/NĐ-CP (Sửa đổi, bổ sung nghị định157/2007/NĐ-CP) của Chính phủ cũng quy định rất rõ chế độ, quyền hạn, trách nhiệm, khen thưởng và xử lý vi phạm người đứng đầu”.

Dư luận cho rằng, với cương vị là một người lãnh đạo, một người Đảng viên cần phải nêu gương cho các cán bộ cấp dưới. Việc ông Chủ tịch UBND huyện Kon Plông có những phát ngôn thiếu chuẩn mực như vậy liệu có vi phạm vào những quy định cấm đối với Đảng viên? và nếu có thì có bị xử lý trên tinh thần của luật “không khoan nhượng”, “không dung túng” cho đảng viên vi phạm theo quy định tại Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm hay không?

Phóng viên sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang