Hội thảo xây dựng chương trình khung đào tạo nghiệp vụ kiểm sát

27/02/2017 02:42

(kiemsat.vn)
Vừa qua, phối hợp với Dự án JICA, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo xây dựng Chương trình khung Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Hiệu trưởng Trường ĐT, BD nghiệp vụ kiểm sát phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo về xây dựng chương trình khung đào tạo nghiệp vụ kiểm sát được tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận, thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác đào nghiệp vụ kiểm sát, như: Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung chương trình khung đào tạo nghiệp vụ kiểm sát thời gian 9 tháng hiện nay đang áp dụng và xây dựng mới chương trình khung đào tạo nghiệp vụ kiểm sát 12 tháng; yêu cầu sửa đổi, bổ sung về kết cấu và nội dung 6 học phần của chương trình khung đào tạo nghiệp vụ kiểm sát thời gian 12 tháng; các vấn đề cần thảo luận và lấy ý kiến hoàn thiện chương trình khung trước khi trình Hội đồng thẩm định VKSND tối cao xem xét, cho ý kiến và trình Viện trưởng VKSND tối cao quyết định.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Việc sửa đổi, bổ sung chương trình khung đào tạo nghiệp vụ kiểm sát thời gian 9 tháng lên thành 12 tháng là nhằm đáp ứng các điều kiện:

Thứ nhất, chương trình khung đào tạo nghiệp vụ kiểm sát với thời gian 9 tháng hiện nay đang áp dụng được xây dựng từ năm 2007, trên cơ sở rút gọn chương trình khung đào tạo nghiệp vụ kiểm sát thời gian 12 tháng đã được xây dựng từ năm 2003, trong bối cảnh chịu áp lực lớn về số lượng cán bộ có bằng cử nhân luật đã được tuyển dụng vào ngành Kiểm sát cần phải gấp rút đào tạo nghiệp vụ kiểm sát theo yêu cầu chuẩn hóa chức danh Kiểm sát viên theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2002 và Pháp lệnh Kiểm sát viên năm 2002. Trải qua 10 năm thực hiện, đến nay đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế nhất định cần phải sửa đổi, bổ sung.

Thứ hai, Quốc hội đã thông qua các đạo luật mới liên quan đến lĩnh vực tư pháp, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức VKSND năm 2014, BLHS, BLTTHS, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, BLDS, BLTTDS, Luật TTHC, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam… Theo đó, nhiều quy định mới được sửa đổi, bổ sung đều có liên quan trực tiếp đến hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Chính vì vậy, cần phải được cập nhật và bổ sung kịp thời vào chương trình đào tạo nghiệp vụ kiểm sát.

Thứ ba, trước yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của Ngành theo yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, đòi hỏi công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên ngày càng phải đổi mới cả về phương pháp giảng dạy và nội dung chương trình đào tạo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của đội ngũ cán bộ bắt đầu từ công tác đào tạo nhằm bảo đảm cho học viên sau khi ra trường nhanh chóng tiếp cận được công việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, chương trình đào tạo nghiệp vụ kiểm sát 12 tháng không phải là lần đầu được xây dựng mà trước đây Trường Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát tại Hà Nội đã xây dựng và thực hiện từ năm 2004 – 2006. Việc xây dựng chương trình khung đào tạo nghiệp vụ kiểm sát 12 tháng là phù hợp với tình hình chung và phù hợp với thực tiễn về nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên của Ngành.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi, theo đó, hầu hết các đại biểu cho rằng, chương trình đào tạo nghiệp vụ kiểm sát tăng lên 12 tháng so với 9 tháng như hiện nay là phù hợp để các chuyên viên nắm vững kỹ năng các khâu công tác kiểm sát; cơ cấu chương trình được chia làm 6 học phần như đã báo cáo tại Hội thảo là phù hợp, vì đã khái quát hết các nội dung, lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát; cơ cấu về thời gian học lý thuyết của các học phần phải phù hợp, tăng thời lượng thực hành cho học viên, gắn việc giảng dạy lý thuyết với thực hành và công tác thực tiễn; sau khi học viên hoàn thành chương trình học và thi hết từng học phần, nếu có đủ điều kiện thì xét công nhận tốt nghiệp mà không phải thi tốt nghiệp…

Hữu Thức/VKSND tỉnh Đắk Lắk

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang