Hội thảo Công bố báo cáo tình hình người dưới 18 tuổi phạm tội và người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự năm 2021

16/05/2023 15:51

(kiemsat.vn)
Ngày 16/05/2023, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin VKSND tối cao phối hợp với Phòng Bảo vệ trẻ em, Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) Việt Nam tổ chức Hội thảo Công bố báo cáo tình hình người dưới 18 tuổi phạm tội và người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự năm 2021. Hội thảo với sự hỗ trợ của UNICEF Việt Nam trong khuôn khổ của Dự án “Tăng cường tư pháp và pháp luật tại Việt Nam”.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao: Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2); Văn phòng; Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2); Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13); Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14).

Cùng tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức: Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường thuộc Tổng cục Thống kê; Cục Trẻ em thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội Luật gia Việt Nam; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an; Văn phòng (V01) Bộ Công an; Vụ Tổng hợp TAND tối cao; Quỹ Nhi Đồng – Liên Hợp quốc (UNICEF) Việt Nam.

Báo cáo về tình hình người dưới 18 tuổi phạm tội và người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự năm 2021 được xây dựng dựa trên cơ sở tổng hợp số liệu thống kê từ các VKSND địa phương và các cơ quan, đơn vị hữu quan đã cung cấp một bức tranh tổng thể cập nhật về tình hình người dưới 18 tuổi là người phạm tội và người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự trong phạm vi cả nước cũng như từng địa phương. Các thông tin được phân nhóm theo từng chương (nhóm tội) của Bộ luật Hình sự, một số tội danh phổ biến, việc áp dụng hình phạt của Tòa án cấp sơ thẩm, nhân thân người dưới 18 tuổi (độ tuổi, dân tộc, giới tính, trình độ văn hóa, ...; quan hệ của người dưới 18 tuổi là bị hại với bị can trong các vụ án hình sự, cũng như hậu quả xảy ra đối với người dưới 18 tuổi bị xâm hại giúp người đọc hiểu sâu hơn về tình hình người dưới 18 tuổi phạm tội và người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự.

Theo thống kê, những tội có tỷ lệ người dưới 18 tuổi phạm tội mới bị khởi tố cao so với tổng số người dưới 18 tuổi phạm tội mới bị khởi tố bị can năm 2021 là: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 134) là tội danh có tỷ lệ người dưới 18 tuổi phạm tội cao nhất. Tiếp đó lần lượt là các tội: Tội Trộm cắp tài sản (Điều 173); Tội gây rối trật tự công cộng (Điều 318); Tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249); Tội cướp giật tài sản (Điều 171).

Về tổng quan tình hình về người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự, nhìn chung, những tội danh mà người dưới 18 tuổi bị xâm hại chiếm tỷ lệ lớn cao so với tổng số các tội danh khác có bị hại là người dưới 18 tuổi trong các vụ án hình sự năm 2021 là: Tội trộm cắp tài sản (Điều 173), chiếm 50,22%; Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (Điều 260), chiếm 29,26% ; Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174), chiếm 5,68%...

Đồng chí Nguyễn Như Hùng, Cục trưởng Cục 2 VKSND tối cao.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Như Hùng, Cục trưởng Cục 2 VKSND tối cao cho rằng, báo cáo tình hình người dưới 18 tuổi phạm tội và người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự năm 2021 sẽ là một nguồn thông tin tham khảo có giá trị trong công tác nghiên cứu về lý luận và thực tiễn, giúp các cơ quan chức năng kịp thời đề xuất đến các cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước những quan điểm, giải pháp trong xây dựng và hoàn thiện, hoạch định chính sách pháp luật hình sự, chính sách pháp luật tố tụng hình sự, nhất là chính sách đấu tranh, phòng chống, xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội và bảo vệ người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự; các chính sách về bảo vệ, chính sách tái hòa nhập cộng đồng đối với người dưới 18 tuổi,... tại Việt Nam bảo đảm chính xác, khách quan và có luận cứ khoa học.

Bà Nguyễn Thị Y Duyên, Quyền Trưởng phòng Bảo vệ trẻ em, UNICEF Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Y Duyên, Quyền Trưởng phòng Bảo vệ trẻ em, UNICEF Việt Nam cho biết, báo cáo đã cung cấp cho một bức tranh tổng quát về tình hình người chưa thành niên phạm tội bị khởi tố, truy tố, xét xử trong năm 2021, việc áp dụng các biện pháp xử lý và chế tài đối với các em. Những số liệu được phân tổ theo độ tuổi, giới tính, nhóm tội, dân tộc, trình độ văn hóa và nhiều tiêu chí khác cho phép chúng ta hiểu sâu sắc hơn về nhân thân, hoàn cảnh của người chưa thành niên phạm tội, các tội danh phổ biến mà các em thường thực hiện cũng như tính chất của tội phạm. Bên cạnh đó, hiểu rõ hơn về tình hình người bị hại chưa thành niên trong hệ thống tư pháp hình sự, đặc điểm nhân thân của các em, những hành vi xâm hại phổ biến và những hậu quả trực tiếp mà các em phải gánh chịu do tội phạm gây ra.

Bà Nguyễn Thị Y Duyên tin tưởng rằng các số liệu về tư pháp người chưa thành niên sẽ được VKSND tối cao tổng hợp, phân tích và công bố hàng năm để cho phép thường xuyên giám sát tình hình người chưa thành niên trong hệ thống tư pháp và hỗ trợ các nỗ lực xây dựng một hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên ở Việt Nam.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu thảo luận, góp ý chuyên sâu, đánh giá một cách khách quan, khoa học về các tiêu chí thống kê về người dưới 18 tuổi phạm tội và người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự để có những đề xuất, kiến nghị nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý, khai thác, sử dụng mang tính thời sự hiện nay và trong tương lai hiệu quả hơn; kiến nghị, đề xuất hoàn thiện cơ chế thu thập, quản lý, chia sẻ dữ liệu; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc xây dựng, chia sẻ dữ liệu quốc gia về người dưới 18 tuổi phạm tội và người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự; giải pháp nhằm tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, nhất là Liên minh Châu Âu, Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), UNICEF để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế thu thập. phân tích, quản lý và chia sẻ số liệu về người dưới 18 tuổi phạm tội và người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự trong thời gian tới tại Việt Nam.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang