Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025

31/12/2021 17:05

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 31/12/2021, tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Hội Nhà báo Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có trên 550 đại biểu đại diện cho 27.448 hội viên trên cả nước.

Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội vinh dự được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng các đồng chí là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường Trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho các cấp hội, Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam, phấn đấu xây dựng nền báo chí Cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn, vì lợi ích của đất nước và của nhân dân, vì đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam; 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về “Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”.

Đại hội cũng tập trung thảo luận, xây dựng, hoàn thiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành, thảo luận sửa đổi, bổ sung và thông qua Điều lệ Hội, các văn kiện quan trọng khác trình Đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm những nhà báo có phẩm chất, năng lực, uy tín và tâm huyết để lãnh đạo các mặt công tác của Hội trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ đi đôi với nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong thảo luận, trong bầu cử tại Đại hội; tham gia tích cực, đầy đủ, có chất lượng tất cả các hoạt động của Đại hội với sự cố gắng cao, lòng tự hào, tình cảm và sứ mệnh cao cả của người đại biểu đại diện cho hội viên về dự Đại hội.

Ra mắt Ban Chấp hành khóa XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Đại hội, ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khoá X đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI. Theo đó, từ 63 ứng viên, Đại hội đã bầu 52 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI; 12 nhân sự tham gia Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI; 15 nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra của Hội Nhà báo khoá XI.

Đại hội đã bầu ông Lê Quốc Minh tái cử Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI với số phiếu 100%; ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang