Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

28/05/2019 19:21

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 28/5 tại Hà Nội, VKSND tối cao đã tổ chức trực tuyến Hội nghị công tác phòng, chống tham nhũng và quán triệt, triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trong ngành Kiểm sát nhân dân; đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: đồng chí Bùi Mạnh Cường, đồng chí Trần Công Phàn và đồng chí Nguyễn Văn Quảng; đại diện Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ; cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong ngành KSND và VKSQS các cấp tại các điểm cầu.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2019. Luật có 10 chương, 96 điều.

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có nhiều điểm mới như: Mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật ra khu vực ngoài nhà nước đối với 3 đối tượng là công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và tổ chức xã hội; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đối với học sinh trung học phổ thông, sinh viên và cán bộ, công chức, viên chức; quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách...

Liên quan đến trách nhiệm của ngành Kiểm sát nhân dân, luật quy định VKSND tối cao có trách nhiệm tổ chức thực hiện, chỉ đạo thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với tội phạm tham nhũng; điều tra tội phạm tham nhũng trong hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc CQĐT, VKSND, TAND, Cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp; đồng thời VKSND tối cao là cơ quan trung ương về hợp tác quốc tế thu hồi tài sản tham nhũng trong tố tụng hình sự; tiếp nhận, xử lý yêu cầu tương trợ tư pháp hình sự của nước ngoài về thu hồi tài sản tham nhũng và đề nghị nước ngoài thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp hình sự về thu hồi tài sản tham nhũng của Việt Nam.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Viện trưởng Lê Minh Trí đánh giá trong thời gian qua ngành Kiểm sát nhân dân với sự nỗ lực, cố gắng, triển khai nhiều biện pháp, từ đó đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng vẫn hết sức phức tạp, đối tượng tham nhũng thường là những người có kiến thức pháp luật, có quan hệ nên có nhiều cách đối phó, mua chuộc những người làm công tác phòng, chống tham nhũng... Chính vì vậy, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí yêu cầu cán bộ ngành Kiểm sát phải nỗ lực phấn đấu, thường xuyên học tập nắm vững pháp luật, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh, thận trọng. Đồng thời mỗi cán bộ của Ngành phải luôn luôn rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, thực sự trong sạch, gương mẫu, giữ gìn uy tín, hình ảnh của Ngành.

Bên cạnh đó, để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay, thì Ngành cần rà soát các quy định để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, rút ra những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian trao đổi kinh nghiệm thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án tham nhũng và công tác giải quyết các vụ án tham nhũng thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình; công tác thu hồi tài sản tham nhũng và giải pháp, kiến nghị và đề xuất mô hình đơn vị đầu mối tương trợ tư pháp hình sự trong thu hồi tài sản tham nhũng của ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, VKSND các cấp có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Luật Phòng, chống tham nhũng, phải không ngừng nâng cao hiệu quả công tác và xây dựng nội bộ ngành trong sạch, vững mạnh; nâng cao nhận thức đối với cán bộ, đảng viên ngành KSND, xác định rõ hơn trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ của ngành KSND trong công tác phòng chống tội phạm về tham nhũng.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành KSND cũng như chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng tại Hội nghị này.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang