Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan VKSND tối cao

01/02/2024 16:37

(kiemsat.vn)
Sáng 01/02/2024, tại Hà Nội, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan VKSND tối cao. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Đức Việt, Phó trưởng Ban Dân vận, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Thái Hoài Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và gần 200 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan VKSND tối cao.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị.

Năm 2023, cơ quan VKSND tối cao đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023; hoàn thành 07 mục tiêu phấn đấu về thực nhiệm vụ chính trị của cơ quan và nhiệm vụ công tác công đoàn. Lãnh đạo VKSND tối cao đã quán triệt, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch, nghị quyết của Quốc hội, bám sát chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra; bảo đảm thực hiện nghiêm những nội dung người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải công khai...

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực và thực chất hơn, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt yêu cầu Quốc hội giao, như: Tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm án hình sự, dân sự, hành chính cao; số đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đã có hồ sơ nghiên cứu được giải quyết vượt chỉ tiêu của Quốc hội; ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị, thông báo rút kinh nghiệm;... Các đơn vị đã tham mưu để ban hành nhiều chỉ thị, quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ và quan tâm chỉ đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ (các văn bản này đều được tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị, công chức, viên chức, người lao động về các nội dung liên quan theo quy định); chú trọng nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, trả lời thỉnh thị; kịp thời tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ trong toàn Ngành.

Công tác xây dựng ngành chuyển biến tích cực; chú trọng kiện toàn tổ chức, bộ máy lãnh đạo chủ chốt và công tác thi tuyển chọn, bổ nhiệm chức danh tư pháp trong Ngành; tích cực phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan hữu quan xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành quy định mới của pháp luật và giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ trong Ngành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Ngành; công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm được chú trọng và đạt kết quả tốt; thực hiện nhiều biện pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ đột phá về công nghệ thông tin; công tác thi đua khen thưởng thực chất hơn, kịp thời động viên, khuyến khích công chức, viên chức thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động hơn trong việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đáp ứng kịp thời nhu cầu phục vụ hoạt động công tác; tiếp tục nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách cấp kinh phí phù hợp với hoạt động đặc thù của Ngành.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; thực hiện các dự án đầu tư công nghệ thông tin, chỉnh lý hồ sơ lưu trữ, trang thiết bị, quản lý tài sản, cơ sở vật chất; bảo đảm tốt các hoạt động hành chính tư pháp, tài chính, hậu cần, cơ yếu, văn thư, lưu trữ. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, của Ngành về việc tiếp nhận, xử lý các loại văn bản, tài liệu, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo VKSND tối cao và công tác chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị. Bảo đảm các điều kiện làm việc cho công chức, viên chức, người lao động, phục vụ hiệu quả công tác. Thực hiện nghiêm quy định về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm chế độ tiền lương, phụ cấp; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đồng chí Thái Hoài Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan VKSND tối cao trao giải thưởng “Gương mặt của năm” năm 2023 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và tặng hoa chúc mừng 03 cá nhân thuộc Công đoàn VKSND tối cao.

Qua các báo cáo trình tại Hội nghị cho thấy, các chính sách, cơ chế, giải pháp ngày càng rõ nét, tinh thần làm việc của cán bộ, công chức cũng ngày càng phấn khởi; đời sống, thu nhập cơ bản được bảo đảm; môi trường, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc từng bước được cải thiện và đổi mới; Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và “Cơ quan văn hóa”; không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; 90% tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; không có Công đoàn bộ phận yếu kém; 95% đoàn viên đạt danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan VKSND tối cao năm 2023, Văn phòng VKSND tối cao tổng hợp, giải trình các ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan VKSND tối cao. Cùng với đó, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan VKSND tối cao, Hội nghị cũng nghe các kiến tham luận của một số đơn vị thuộc VKSND tối cao làm rõ những kết quả đạt được, nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong năm 2024; đồng thời nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thái Hoài Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao những ý kiến phát biểu thể hiện trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên viên chức, người lao động trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, phát triển hơn. Đồng thời ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà công đoàn VKSND tối cao đã đạt được trong năm 2023.

Để tiếp tục phát huy những kết quả Cơ quan VKSND tối cao đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Quốc hội giao trong năm 2024, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng đề nghị Ban chấp hành Công đoàn VKSND tối cao, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao tiếp thu, hoàn thiện Nghị quyết hội nghị; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết của Hội nghị. Triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội trong ngành Kiểm sát nhân dân, chú trọng những định hướng lớn của Đảng về công tác tư pháp; các nhiệm vụ theo các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao và kế hoạch công tác trọng tâm của VKSND tối cao. Thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, bảo đảm thống nhất nhận thức và hành động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, người đứng đầu các đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo, giữ gìn sự đoàn kết, trước hết là trong tập thể lãnh đạo, lan tỏa ra toàn đơn vị, cơ quan. Người đứng đầu phải thực sự “công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”; cấp dưới phải “trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc; phấn đấu xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với việc thực hiện nghiêm Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, cần đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức, phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Cơ quan, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước năm 2024. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: “phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.

Trước đó, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho đồng chí Lê Hữu Thể, Kiểm sát viên VKSND tối cao, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Gặp mặt cán bộ hưu trí VKSND tối cao tại Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

(Kiemsat.vn) - Ngày 31/01/2024, VKSND tối cao tổ chức buổi gặp mặt cán bộ hưu trí VKSND tối cao tại Hà Nội nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chủ trì buổi gặp mặt.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang