Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội lấy ý kiến phương hướng tuyển sinh năm 2020

17/02/2020 14:28

(kiemsat.vn)
Ngày 17/02/2020, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội dự và chủ trì cuộc họp lấy ý kiến phương hướng tuyển sinh năm 2020 của Nhà trường. Thành viên Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tham dự cuộc họp.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn,

Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quán triệt những nội dung cơ bản, đề nghị Hội đồng Trường thảo luận, đóng góp ý kiến để triển khai công tác tuyển sinh năm 2020. Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường cần tổ chức tuyên truyền đầy đủ, kịp thời những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục Đại học. Thể chế hóa đầy đủ chính xác các nội dung mới của Luật vào Quy chế tổ chức, hoạt động và quy định nội bộ của Trường để tổ chức thực hiện.

Toàn cảnh cuộc họp

Việc tổ chức tuyển sinh năm 2020 của Nhà trường phải đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và cơ cấu. Công tác tuyển sinh phải được triển khai đúng quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chính xác, khách quan ở tất cả các khâu và các bước thực hiện. Đơn vị, cá nhân tham gia công tác tuyển sinh phải thực hiện đúng các nội dung công việc theo chức trách, nhiệm vụ được phân công

Tại cuộc họp, đồng chí Lại Viết Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát trình bày báo cáo phương hướng tuyển sinh năm 2020 của Nhà trường. Trong đó, nêu rõ chỉ tiêu tuyển sinh ngành Luật, văn bằng 2 ngành Luật và chỉ tiêu đào tạo Thạc sĩ Luật Hình sự, Tố tụng hình sự.

Đồng chí Lại Viết Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

trình bày báo cáo tại cuộc họp

Sau khi nghe đồng chí Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trình bày phương hướng tuyển sinh năm 2020, Hội đồng Trường đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất nhiều nội dung liên quan đến phương hướng tuyển sinh đại học hệ chính quy ngành Luật, Văn bằng 2 đại học và tuyển sinh Thạc sĩ năm 2020 để công tác tuyển sinh năm 2020 của Nhà trường đạt chất lượng, hiệu quả.

TG

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang