Hoạt động điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân – những vấn đề lý luận và thực tiễn

20/11/2019 16:03

(kiemsat.vn)
Vừa qua, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức hội thảo “Hoạt động điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân – những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Đây là sự kiện chào mừng ngày pháp luật Việt Nam (09/11 hàng năm) và ngày Hiến chương các nhà giáo 20/11

Các đại biểu, chuyên gia tham dự Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường, các đơn vị nghiệp vụ thuộc ngành KSND, cơ sở đào tạo nghiệp vụ điều tra và các cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm đến nghiên cứu khoa học nói chung, đến hoạt động điều tra của Viện kiểm sát trong giải quyết vụ án hình sự nói riêng.

TS. Lại Viết Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo

Điều tra là hoạt động quan trọng nhằm thực hiện chức năng thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân. Theo quy định của pháp luật, quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân có quyền trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; tiến hành một số hoạt động điều tra để làm rõ căn cứ quyết định việc buộc tội đối với người phạm tội và trực tiếp điều tra các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, các tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp. Vì vậy, chất lượng hoạt động điều tra của Kiểm sát viên có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt.

Tuy nhiên thực tiễn những năm qua cho thấy, ở một số đơn vị, hoạt động điều tra chưa được quan tâm đúng mức; việc lập kế hoạch, triển khai áp dụng cũng như quan hệ phối hợp với Cơ quan điều tra trong việc thực hiện một số biện pháp điều tra còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. Về lý luận còn thiếu quy định, đặc biệt là các nội dung đảm bảo cơ chế để công tác điều tra của Viện kiểm sát nhân dân được thực hiện triệt để. Những hạn chế trên là một phần nguyên nhân dẫn đến thực trạng vụ án bị kéo dài thời gian tố tụng, thậm chí dẫn đến oan, sai trong công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Vì vậy, đánh giá thực trạng, tìm ra nguyên nhân hạn chế, tồn tại, từ đó đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động điều tra của Viện kiểm sát nhân dân là nội dung quan trọng nhằm hoàn thành mục tiêu đảm bảo việc giải quyết vụ án hình sự đúng quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, sự tham gia đóng góp ý kiến, tham luận, thảo luận của các chuyên gia, các nhà khoa học đã góp phần làm đầy đủ, phong phú và thấu đáo hơn những nhận thức về nội dung công tác điều tra của Viện kiểm sát nhân dân. Kết quả Hội thảo cũng là tư liệu quý cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong Nhà trường, là kinh nghiệm cần thiết cho các cán bộ, Kiểm sát viên tham khảo, trau dồi và áp dụng trong thực tiễn góp phần cùng với toàn Ngành thực hiện thành công chủ trương mà cải cách tư pháp đặt ra.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Kỷ yếu Hội thảo được xây dựng công phu với nhiều bài tham luận chất lượng và hàm lượng khoa học cao

Các Chuyên gia của Bộ Công an, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và đại diện Cơ quan điều tra – VKSNDTC phát biểu tham luận

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang