Giới thiệu tạp chí Kiểm sát số 19/2017

04/10/2017 10:50

(kiemsat.vn)
Mời Quý vị đón đọc Tạp chí Kiểm sát số 19/2017, phát hành ngày 05/10/2017.

TCKS

Bài viết có liên quan >>>

Giới thiệu tạp chí Kiểm sát số 18/2017

Giới thiệu tạp chí Kiểm sát số 17/2017

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang