Giới thiệu 58 Danh mục biểu mẫu công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân

17/02/2023 17:32

(kiemsat.vn)
Viện trưởng VKSND tối cao vừa ký Quyết định số 28/QĐ-VKSTC về việc ban hành Danh mục biểu mẫu công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân.

Theo đó, có 58 biểu mẫu công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2023 và thay thế Danh mục biểu mẫu công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 204/2017/QĐ-VKSTC ngày 1/6/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Xem toàn bộ Danh mục biểu mẫu tại đây: 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang