Đường biên giới quốc gia phải được thể hiện chính xác trên bản đồ

16/07/2018 15:49

(kiemsat.vn)
Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Luật đo đạc và bản đồ 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 14/6/2018 tại Kỳ họp thứ 5 với 92,61% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Theo đó, tại Điều 18 Luật này quy định:  

- Đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ phải được thể hiện chính xác trên sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ.

- Đối với khu vực chưa có bản đồ chuẩn biên giới quốc gia để thể hiện chính xác đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ trên sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ thì tổ chức, cá nhân phải sử dụng bản đồ chuẩn biên giới quốc gia hoặc bản đồ biên giới do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp.

- Trường hợp đường biên giới quốc gia chưa được phân định, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thể hiện đường biên giới quốc gia trên các loại bản đồ.

Ảnh minh họa (Cột mốc biên giới tại ngã ba Việt Nam - Lào - Campuchia. Ảnh: Báo Hà nội mới)

Bên cạnh đó, Luật quy định trong trường hợp địa danh tại một vị trí địa lý có nhiều tên, nhiều cách đọc, cách viết khác nhau; xuất hiện hoặc thay đổi đối tượng địa lý dẫn đến sự thay đổi địa danh thì phải được chuẩn hóa để sử dụng thống nhất. Nguyên tắc chuẩn hóa địa danh trên bản đồ như sau:

- Mỗi đối tượng địa lý chỉ gắn với một địa danh; 

- Bảo đảm tính kế thừa, tính phổ thông, tính hội nhập, tôn trọng tín ngưỡng, tập quán và phù hợp với quy tắc ngôn ngữ học;

- Phù hợp với địa danh được pháp luật quy định hoặc địa danh được sử dụng trong điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Địa danh đã được chuẩn hóa phải được xây dựng thành cơ sở dữ liệu, cập nhật và công bố để sử dụng.

Luật đo đạc và bản đồ 2018 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Xem thêm>>>

Facebook phải tôn trọng luật pháp, chủ quyền của Việt Nam

Những điểm mới của Luật Cạnh tranh (sửa đổi) năm 2018

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang