Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng BLHS về tội mua bán người

15/08/2018 14:47

(kiemsat.vn)
Hội đồng thẩm phán TANDTC vừa công bố Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về tội mua bán người (Điều 150) và tội mua bán người dưới 16 tuổi (Điều 151). Dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng thông tin điện tử TAND tối cao.

Theo đó, việc mua bán người được giải thích là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau đây: Chuyển giao người để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác; tiếp nhận người để giao tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác; chuyển giao người để người khác bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi hướng dẫn tại các điểm a, b, c hoặc d khoản này.

Dự thảo hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp cụ thể theo quy định tại Điều 150 BLHS bao gồm: 

- Truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp sử dụng thủ đoạn môi giới hôn nhân với người nước ngoài trái phép.

- Truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp sử dụng thủ đoạn đưa người đi lao động nước ngoài trái phép.

- Truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp người phạm tội đó lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân.

Ảnh minh họa (Internet)

Ngoài ra, Hội đồng thẩm phán TANDTC cũng hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp cụ thể theo quy định tại Điều 151 BLHS gồm có:

- Truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp sử dụng thủ đoạn môi giới nuôi con nuôi trái pháp luật.

- Truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp có nhiều hành vi phạm tội.

Xem toàn bộ dự thảo tại đây

Xem thêm >>>

Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2018

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2018 ngành KSND

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang