Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng thường trực VKSNDTC giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự đảng VKSNDTC

23/11/2016 08:57

(kiemsat.vn)
Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC đã được Ban chấp hành Trung ương đảng chỉ định giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự đảng VKSNDTC.

soketvp-1

Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết

công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Văn phòng VKSNDTC (Hà Nội, tháng 7/2016)

Ngày 11/11/2016, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Ban Bí thư đã ký Quyết định số 393-QĐNS/TW chỉ định đồng chí Nguyễn Hải Phong, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự đảng VKSNDTC./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang