Đổi mới công tác biên tập để nâng cao chất lượng Tạp chí Kiểm sát

04/01/2018 11:04

(kiemsat.vn)
Đó là khâu công tác đột phá được Tạp chí Kiểm sát xác định thực hiện trong năm 2018; đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Viện trưởng VKSNDTC Bùi Mạnh Cường dự Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Tạp chí Kiểm sát

Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động trong năm 2017 do đồng chí Lâm Huy Chiêu, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát trình bày, nhấn mạnh: Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Lãnh đạo VKSND tối cao; sự phối hợp công tác của các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, các đơn vị trong và ngoài ngành Kiểm sát nhân dân, công tác lãnh đạo quản lý, chỉ đạo điều hành; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt;  cùng với làm tốt công tác chuyên môn: Xuất bản Tạp chí in, Tạp chí điện tử và sản xuất Chương trình Truyền hình KSND; Tạp chí Kiểm sát còn chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức các hội nghị tập huấn báo chí, tuyên truyền; tham mưu xây dựng phương án mở rộng phát sóng chương trình Truyền hình KSND trên kênh VTV24 và phối hợp xây dựng kế hoạch, triển khai xây dựng bộ phim truyền hình nhiều tập về ngành KSND...

Đồng chí Lâm Huy Chiêu, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Tạp chí Kiểm sát năm 2017

Tuy nhiên, bên cạnh thành tích đạt được, Tạp chí Kiểm sát vẫn còn một số vấn đề cần khắc phục, bổ sung như chưa triển khai thường xuyên các hoạt động thông tin khoa học, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ cho Phóng viên, Biên tập viên; hoạt động sự nghiệp, dịch vụ báo chí, quảng cáo dù có nhiều cố gắng nhưng kết quả chưa đạt so với yêu cầu đề ra.

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Thị Mai Nga  trình bày Kế hoạch trọng tâm công tác năm 2018

Năm 2018, Tạp chí Kiểm sát chọn khâu công tác đột phá là "Tiếp tục nâng cao chất lượng, tính nghiệp vụ chuyên ngành và tính thực tiễn của Tạp chí in và các ấn phẩm thông qua việc đổi mới công tác biên tập nội dung" thông qua việc tăng cường các hoạt động thông tin khoa học, tổng kết thực tiễn; củng cố, mở rộng quan hệ phối hợp với các cộng tác viên viết bài và triển khai ứng dụng phần mềm quản lý bài, quản lý cộng tác viên. Tạp chí tiếp tục làm tốt nhiệm vụ trọng tâm đột xuất do Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao giao cho là: Tổ chức, phối hợp với Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) triển khai xây dựng bộ phim truyền hình nhiều tập về ngành Kiểm sát nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận những kết quả mà Tạp chí Kiểm sát đạt được năm 2017;  đồng tình với chương trình công tác năm 2018 của đơn vị, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, phóng viên Tạp chí Kiểm sát thời gian tới tiếp tục quán triệt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả” của Ngành, đổi mới trong suy nghĩ và hành động để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng phân công rõ người, rõ việc, ấn định thời gian hoàn thành; sắp xếp lại vị trí công tác phù hợp với khả năng của cán bộ, phóng viên, từ đó xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Viện trưởng VKSND Bùi Mạnh Cường trao Cờ thi đua ngành KSND cho Phòng truyền hình 

Thay mặt lãnh đạo VKSNDTC, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường trao Cờ thi đua ngành KSND cho Phòng Truyền hình, Tạp chí Kiểm sát và Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho 02 đồng chí Nguyễn Thị Thu Hải, Dương Ngọc Bính.  

Toàn cảnh Hội nghị 

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang