Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự Đảng VKSND tối cao

18/04/2018 16:36

(kiemsat.vn)
Ngày 18/4/2018, Đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tham dự buổi làm việc có các thành viên Đoàn công tác.

Về phía Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội cùng tham dự buổi làm việc.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên Đoàn công tác công bố Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị năm 2018. Theo đó, thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giao Trung ương thông qua thể lệ, quy trình và nội quy làm việc, quy chế báo cáo của Đoàn trong quá trình kiểm tra các nội dung trên tại Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đoàn kiểm tra sẽ đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Trung ương trong cán bộ, đảng viên; việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị; đồng thời đánh giá kết quả, cách làm mới, sáng tạo cũng như làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị trên. Quá trình kiểm tra bảo đảm dân chủ, khách quan, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức Đảng được kiểm tra.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc

Thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp thu các ý kiến của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng thời nhấn mạnh, các nội dung kiểm tra trong chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là những vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, cần thiết đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Công tác xây dựng Đảng luôn được Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao gắn liền với công tác xây dựng Ngành, xây dựng cơ quan, đơn vị. Các nội dung trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; là tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, Kiểm sát viên. Đồng chí Viện trưởng đề nghị các tổ chức Đảng được kiểm tra tích cực phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Xem thêm >>>

Bộ Chính trị quyết định kỷ luật ông Trần Quốc Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Bộ Chính trị thông qua đề án tinh giản bộ máy công an

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang