Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp Vụ thuộc VKSND tối cao

16/08/2021 13:00

(kiemsat.vn)
Ngày 16/8/2021, VKSND tối cao đã ban hành Thông báo số 176/TB-VKSTC về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với các đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Ngày 13 tháng 8 năm 2021, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành các Quyết định số: 55, 56, 57, 58/QĐ-VKSTC như sau:

- Điều động, bổ nhiệm ông Lê Xuân Lộc, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm;

- Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Vũ Thắng, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm;

- Điều động, bổ nhiệm ông Chu Xuân Ngọc, Kiểm tra viên cao cấp, Phó Chánh Thanh tra giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm;

- Điều động, bổ nhiệm bà Trần Thị Quế Anh, Kiểm tra viên cao cấp, Phó Chánh Văn phòng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021.

Cùng với đó, Viện trưởng VKSND tối cao cũng đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-VKSTC ngày 13/8/2021 giao đồng chí Phùng Văn Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16), VKSND tối cao phụ trách Vụ Thi đua - Khen thưởng kể từ ngày 15/8/2021 cho đến khi kiện toàn Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng./.

VKSND tối cao điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ

(Kiemsat.vn) - Ngày 23/5/2021, VKSND tối cao đã ban hành Thông báo số 112/TB-VKSTC về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với các đơn vị thuộc VKSND tối cao.

6 bài học kinh nghiệm phòng, chống đại dịch COVID-19

(Kiemsat.vn) - Trong hơn một năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, ngành Y tế đã cùng với các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân cả nước phòng, chống thành công nhiều đợt bùng phát dịch và hiện nay vẫn đang nỗ lực, quyết tâm để tiếp tục cuộc chiến chống COVID-19, một đại dịch đầy thách thức và chưa từng có trong lịch sử.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang