Đi tới trong tự hào

26/02/2019 15:36

(kiemsat.vn)
Lời phi lộ đăng trên số 1 của "Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát", ấn phẩm phát hành vào ngày 26/02/1961 đã thể hiện rõ tính chất nghiệp vụ chuyên ngành, chú trọng tính thực tiễn của Tạp chí Kiểm sát mà đến nay vẫn còn mang giá trị định hướng, đó là: "Ấn phẩm này là phương tiện để hướng dẫn công tác, để học hỏi lẫn nhau, để trao đổi kinh nghiệm trong toàn ngành, giữa các địa phương, các cán bộ với nhau".

Cách đây 58 năm, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Hoàng Quốc Việt, người Viện trưởng đầu tiên của VKSNDTC, vào ngày 26 tháng 2 năm 1961, số đầu tiên của ấn phẩm báo chí có tên gọi là "Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát" đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao xuất bản, in rô-nê-ô 500 cuốn, khổ nhỏ  (15,5cm x 21cm), phát hành tới tất cả các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân trên phạm vi toàn miền Bắc. Sự kiện này đã mở đầu cho các hoạt động báo chí của ngành Kiểm sát nhân dân; trở thành cột mốc đáng nhớ, là ngày truyền thống của các thế hệ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên và bạn đọc của Tạp chí Kiểm sát.

Lời phi lộ đăng trên số 1 của Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát, phát hành vào ngày 26/02/1961 đã thể hiện rõ tính chất nghiệp vụ chuyên ngành, chú trọng tính thực tiễn của Tạp chí Kiểm sát mà đến nay vẫn còn mang giá trị định hướng, đó là: "Ấn phẩm này là phương tiện để hướng dẫn công tác, để học hỏi lẫn nhau, để trao đổi kinh nghiệm trong toàn ngành, giữa các địa phương, các cán bộ với nhau".

Đến đầu năm 1963, "Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát" được đổi tên thành "Nội san sông tác kiểm sát"; tháng 01 năm 1983, ấn phẩm "Nội san công tác kiểm sát" tiếp tục được đổi tên thành "Tập san công tác kiểm sát". Trong khoảng thời gian từ khi xuất bản số đầu tiên đến năm 1989, về tổ chức bộ máy, "Tập san công tác kiểm sát" là một đơn vị cấp phòng thuộc Viện khoa học kiểm sát.

Trước yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền và nhu cầu nghiên cứu, học tập, trao đổi thông tin lý luận và thực tiễn về khoa học pháp lý và nghiệp vụ công tác kiểm sát, ngày 12/10/1990, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã quyết định thành lập Tạp chí Kiểm sát, cơ quan báo chí của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, là đơn vị tương đương cấp Vụ, đồng thời, được Bộ Văn hóa thông tin cấp Giấy phép hoạt động báo chí.

Như vậy, kể từ năm 1990, Tạp chí Kiểm sát chính thức trở thành cơ quan báo chí có đầy đủ cơ sở pháp lý hoạt động theo quy định của pháp luật và có điều kiện để phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo, có thể điểm lại một số dấu mốc quan trọng như: Từ tháng 01/1996, tăng kỳ phát hành từ 2 kỳ/1 tháng lên 1kỳ/1 tháng; Tháng 8/2000, xuất bản thêm ấn phẩm "Bản tin Kiểm sát" mỗi tháng 2 kỳ phát hành, duy trì trong hơn 4 năm, đây là ấn phẩm có tính chất thử nghiệm, chuẩn bị cho việc xây dựng đề án ra tờ báo mới của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tháng 01/2005, Tạp chí Kiểm sát tăng kỳ phát hành lên 2 kỳ/1 tháng và từ tháng 01/2012 tăng trang từ 56 trang lên 64 trang, duy trì ổn định cho đến hiện tại. Suốt những năm tháng qua và cả chặng đường phía trước, Tờ tạp chí Kiểm sát in đã, đang và sẽ luôn trung thành với định hướng là một tờ tạp chí khoa học chuyên ngành về pháp luật, về hoạt động tư pháp và nhất là về nghiệp vụ công tác kiểm sát.

Đối với loại hình báo chí điện tử, sớm nhận biết xu thế phát triển và tính hiệu quả của loại hình báo chí này, Lãnh đạo VKSNDTC đã chỉ đạo Tạp chí Kiểm sát nghiên cứu, triển khai. Tháng 01/2011, Tạp chí Kiểm sát chính thức khai trương, đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp và sau 6 năm, kể từ tháng 01/2017, website được nâng cấp thành Tạp chí điện tử Kiểm sát, Kiemsat Online xuất bản tại địa chỉ tên miền kiemsat.vn.

Về truyền hình: Khởi đầu, là năm 2000, Tạp chí Kiểm sát được Lãnh đạo VKSNDTC giao nhiệm vụ phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng bộ phim tài liệu truyền thống 40 năm của ngành Kiểm sát nhân dân; tiếp đó, cứ 5 năm 1 lần, khi thì phối hợp với Hãng phim tài liệu khoa học trung ương, khi với Trung tâm sản xuất phim tài liệu và phóng sự của VTV thực hiện các bộ phim tài liệu về ngành Kiểm sát, phát sóng trên VTV1 trong các dịp kỷ niệm 45 năm, 50 năm và 55 năm ngày thành lập ngành. Tin tưởng vào khả năng và kinh nghiệm của Tạp chí Kiểm sát, đầu năm 2012, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKSNDTC lúc bấy giờ đã giao nhiệm vụ cho Tạp chí Kiểm sát liên hệ, xây dựng đề án, triển khai việc phối hợp với Truyền hình Công an nhân dân để xây dựng một chương trình chuyên biệt về VKSND phát sóng trên kênh ANTV kể từ tháng 7/2013. Tháng 01/2014, Phòng Truyền hình Kiểm sát nhân dân trực thuộc Tạp chí Kiểm sát được thành lập, với sự giúp đỡ của Truyền hình Công an nhân dân, đội ngũ cán bộ làm truyền của VKS ngày càng trưởng thành, đến nay cơ bản thực hiện được hầu hết các khâu sản xuất chương trình, đáp ứng yêu cầu tăng kỳ phát sóng mỗi tuần/1 số kể từ đầu năm 2018 và đang tiếp tục được lãnh đạo VKSNDTC đầu tư về nhiều mặt để mở rộng trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát làm việc với Lãnh đạo truyền hình Công an nhân dân về việc phối hợp xây dựng chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân

Một mảng hoạt động của Tạp chí Kiểm sát cũng để lại những dấu ấn như: hoạt động tổng kết thực tiễn, thông tin khoa học với việc tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm về thực tiễn áp dụng và nghiệp vụ (thậm chí có lúc bị "phanh" lại vì có ý kiến cho rằng không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của TCKS); Tạp chí Kiểm sát cũng là đơn vị chủ động, sớm đề xuất chuyển đổi cơ chế hoạt động từ đơn vị hành chính sự nghiệp sang cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập từ năm 2005, sáng kiến đề xuất tổ chức hội diễn văn nghệ của ngành từ năm 1998, đề xuất tổ chức hội nghị vinh danh Kiểm sát viên tiêu biểu lần đầu tiên vào năm 2008; là đơn vị được giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm đột xuất như thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền của ngành, xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác tuyên truyền, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn hay gần đây là nhiệm vụ phối hợp với VFC xây dựng bộ phim truyền hình với rất nhiều kỳ vọng.

Tạp chí Kiểm sát luôn xác định, sự cộng tác, phối hợp, cổ vũ của đội ngũ cộng viên có vai trò hết sức quan trọng, mang tính quyết định đối với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao và nhất là việc đảm bảo chất lượng nội dung của Tạp chí Kiểm sát. Chúng tôi luôn trân trọng sự giúp đỡ đó; luôn lắng nghe, trao đổi thông tin và chủ động tham khảo ý kiến, tiếp thu những ý kiến góp ý, gợi mở nội dung, từ đó chủ động đặt bài các tác giả.

Riêng trong năm 2018, đã có hơn 500 cộng tác viên gửi bài cộng tác với tòa soạn. Tạp chí Kiểm sát đã nhận được tổng số 1.812 tin bài; đã sử dụng đăng trên tạp chí in là 248 bài, đăng trên tạp chí điện tử 1.065 bài.

Nội dung ấn phẩm tạp chí Kiểm sát in năm 2018, cùng với thế mạnh truyền thống là các bài viết thuộc lãnh vực pháp luật hình sự, tư pháp hình sự, kiểm sát hình sự, đã có thêm nhiều bài viết có chất lượng về mảng đề tài pháp luật dân sự, hành chính, kinh tế và pháp luật quốc tế của các tác giả là các nhà nghiên cứu và các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong hoạt động tư pháp.

Tạp chí Kiểm sát điện tử, bên cạnh tuyên truyền các mặt hoạt động của ngành, đã chú trọng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và trao đổi kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; đảm bảo 4 chủ đề chính theo tôn chỉ hoạt động đó là: pháp luật, tư pháp, kiểm sát và các sự kiện, vấn đề thời sự có liên quan; không báo hóa nội dung của tạp chí điện tử.

Lãnh đạo, Biên tập viên chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân duyệt chương trình tại ANTV

Năm 2018 cũng chứng kiến sự thay đổi đáng ghi nhận của Truyền hình Kiểm sát nhân dân. Với sự đồng hành, giúp đỡ của Truyền hình Công an nhân dân, từ đầu năm 2018, chương trình truyền hình Kiểm sát đã tăng kỳ phát sóng trên kênh ANTV từ 2 tuần phát 01 số, lên mỗi tuần phát 01 số và được phát lại nhiều lần trong tuần ở các khung giờ khác nhau. Tổng số, năm 2018 đã thực hiện 52 chương trình chuyên đề "Bảo vệ pháp luật" phát sóng trên kênh ANTV và thực hiện 227 tin, bài đăng trên chuyên mục truyền hình của kiemsat.vn.

Thực hiện chương trình truyền hình Kiểm sát tại tỉnh Bến Tre.

Về định hướng nội dung trọng tâm 2019, cùng với việc tiếp tục nâng cao chất lượng, tính thực tiễn, ứng dụng, Tạp chí Kiểm sát in sẽ chú trọng hơn sự cân bằng về nội dung của các chuyên mục, đa dạng hơn các lĩnh vực nghiên cứu; bên cạnh đó, là triển khai mảng đề tài tổng kết thực tiễn thi hành các đạo luật mới và các bài viết hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020); trên tạp chí điện tử, Tòa soạn sẽ chú ý đa dạng về thể loại báo chí để tăng tính hấp dẫn, sự dụng các kênh dẫn thông qua mạng xã hội và các nền tảng để thu hút bạn đọc. Đối với truyền kiểm sát sẽ tập trung thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo VKSNDTC là tăng cường và mở rộng phạm vi phát sóng; tìm kiếm, đa dạng về đề tài, nội dung và đổi mới cách thể hiện, khai thác có hiệu quả trang thiết bị, cơ sở vật chất được đầu tư trang bị...

Nhân dịp đầu xuân năm mới Kỷ Hợi 2019 cũng là dịp kỷ niệm 58 năm ngày Tạp chí Kiểm sát xuất bản ấn phẩm đầu tiên (26/02/1961 - 26/02/2019), cho phép tôi thay mặt Ban Biên tập và toàn thể biên tập viên, phóng viên, nhân viên của Tạp chí Kiểm sát, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam; cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Kiểm sát; đặc biệt là sự đồng hành, cộng tác của các cộng viên thân thiết, sự cổ vũ, ủng hộ của đông đảo bạn đọc, nhất định Tạp chí Kiểm sát sẽ tiếp tục phát triển, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Tạp chí Kiểm sát gặp mặt Cộng tác viên đầu Xuân và Kỷ niệm 58 năm ngày xuất bản ấn phẩm đầu tiên

(Kiemsat.vn) - Chiều 22/02, Tạp chí Kiểm sát, VKSND tối cao tổ chức gặp mặt Cộng tác viên thường niên và Kỷ niệm 58 năm ngày xuất bản ấn phẩm đầu tiên (26/2/1961 - 26/2/2019).

58 năm xây dựng và phát triển Tạp chí Kiểm sát (26/02/1961 - 26/02/2019)

(Kiemsat.vn) - Cách đây 58 năm, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Hoàng Quốc Việt, người Viện trưởng đầu tiên của VKSNDTC, vào ngày 26 tháng 2 năm 1961, số đầu tiên của ấn phẩm báo chí có tên gọi là "Tập trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát". Sự kiện này đã mở đầu cho các hoạt động báo chí của ngành Kiểm sát nhân dân; trở thành cột mốc đáng nhớ, là ngày truyền thống của các thế hệ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên và bạn đọc của Tạp chí Kiểm sát.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang