Đề xuất Uỷ viên Bộ Chính trị chủ động từ chức khi không đủ uy tín

03/10/2018 15:34

Dự thảo quy định trách nhiệm nêu gương yêu cầu cán bộ cấp cao đặt lợi ích quốc gia là tối thượng, từ chức khi không đủ uy tín.

Hội nghị Trung ương 8, khoá XII đang diễn ra tại Hà Nội sẽ xem xét, cho ý kiến về Dự thảo quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương.

Dự thảo quy định gồm 4 điều. Trong đó, điều một quy định tất cả cán bộ, đàng viên phải chấp hành cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; người giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Điều 2 quy định từng ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương phải thực sự gương mẫu về bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu; đạo đức, lối sống, phong cách làm việc; trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; vai trò trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị. 

Theo đó, cán bộ cấp cao phải luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc là tối thượng, thực sự gần dân, tin dân, trọng dân, học dân; nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin.

Đồng thời, từng uỷ viên phải thường xuyên đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm; luôn tìm tòi, học hỏi, khuyến khích mô hình mới, cách làm hay phát huy tối đa tiềm năng, lợi thể của địa phương, ngành, lĩnh vực mình phụ trách vì sự phát triển chung. 

Hội nghị Trung ương 8 đang diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: VGP.

Hội nghị Trung ương 8 đang diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: Nhật Bắc/VGP.

Dự thảo cũng quy định uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương chủ động từ chức khi bản thân không đủ điều kiện, uy tín; để địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ chính trị, hoặc xảy ra mất đoàn kết kéo dài; cán bộ cấp dưới trực tiếp tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng phải xử lý bằng pháp luật.

Không để người thân "sống xa hoa, phô trương"

Điều 3 dự thảo gồm 9 điểm, quy định từng uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương phải thực sự gương mẫu và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; trong công tác cán bộ.

Các uỷ viên cũng phải chống các biểu hiện tiêu cực như tham nhũng chính sách; tham vọng quyền lực, lạm quyền, lộng quyền; “lợi ích nhóm”; tham nhũng, hối lộ; chạy chức, chạy quyền; để người nhà, người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình nhằm trục lợi... 

Theo điều 3, từng uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành trung ương phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thành tích, tư duy nhiệm kỳ; hứa suông, nói không đi đôi với làm, nói trong hội nghị khác, ngoài hội nghị khác.

Cán bộ trong diện quy định cũng phải chống lạm quyền, lộng quyền, tham vọng quyền lực, lạm dụng chức vụ, quyền hạn đề xuất, ban hành cơ chế, chính sách để trục lợi; chống lợi ích cục bộ, thông đồng, thoả hiệp, tạo cơ chế “xin-cho”, “duyệt cấp”; chống can thiệp không đúng thẩm quyền vào công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án...

Dự thảo nêu rõ, uỷ viên Bộ Chính trị, Ban bí thư, Ban chấp hành Trung ương phải chống: Lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng; liên kết lập sân sau, lợi ích nhóm; sử dụng tiền, tài sản của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm giàu bất chính, vụ lợi như mua đất, xây nhà, cho người dân du học, đi công tác, du lịch nước ngoài, chơi golf, tiêu dùng xa xỉ... 

Cũng theo điều 3, cán bộ cấp cao phải chống việc bố, mẹ đẻ, bố, mẹ vợ (chồng), con, anh chị em ruột của bản thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình can thiệp, thao túng các công việc của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như công tác cán bộ, xin dự án, cấp đất, đấu thầu mua cổ phần... ; sống xa hoa, phô trương, ngạo mạn, coi thường pháp luật, sa vào các tệ nạn xã hội; đầu tư tài chính, mua bất động sản ở nước ngoài. 

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương sáng 2/10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay, lâu nay, các cấp có thẩm quyền đã có nhiều chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nhờ có những quy định đúng đắn và kịp thời đó, ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã từng bước được nâng lên, tạo sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên kết quả thu được còn hạn chế. Do vậy, Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao xin kiến nghị với Trung ương xem xét, ban hành một quy định mới về vấn đề này.

"Nội dung của bản quy định cần cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ kiểm tra, giám sát", Tổng bí thư nói.

Trong 5 ngày hội nghị (từ ngày 2 đến 6/10), Trung ương sẽ xem xét, thảo luận về: Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách Nhà nước năm 2018, dự kiến kế hoạch năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; xem xét công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang