Đẩy mạnh công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

25/07/2022 21:28

(kiemsat.vn)
Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) VKSND tối cao, diễn ra chiều ngày 25/7/2022.

 

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng biểu dương kết quả công tác của Vụ 12 đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022; đồng chí tin tưởng tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 12 sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của đơn vị trong năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Vụ 12 đã tiếp 669 lượt công dân. So với cùng kỳ năm 2021, số lượt công dân đến trụ sở tiếp công dân của VKSND tối cao khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 188 lượt (22%); tiếp nhận 10.554 đơn, đã xử lý 10.232 đơn (đạt 97%). Đơn vị đã thụ lý 05 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND tối cao, giải quyết và yêu cầu VKSND cấp dưới giải quyết 03 vụ việc (đạt 60%); ban hành Kế hoạch rà soát, kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của VKSND và đã thụ lý kiểm tra 13 vụ việc; kết thúc kiểm tra 07 vụ việc (trong đó có 01 vụ việc đã tham mưu cho Lãnh đạo Viện ban hành quyết định hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật); yêu cầu VKSND cấp tỉnh chỉ đạo VKSND cấp huyện hủy 01 quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra cùng cấp không đúng quy định của pháp luật...

Bên cạnh đó, Vụ 12 đã tham mưu cho Ban cán sự đảng VKSND tối cao báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-Qđ/TW của Bộ Chính trị năm 2021 trong ngành Kiểm sát; tham mưu xây dựng Kế hoạch tiếp công dân của Viện trưởng VKSND tối cao và báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao về kết quả tiếp công dân của Lãnh đạo VKSND tối cao, kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Lãnh đạo VKSND tối cao và Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Vụ 12 cần tăng cường công tác bảo vệ người tố cáo; đẩy mạnh kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; tiến hành rà soát, tổng hợp thông tin và báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ngành; xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; hoàn thiện và ban hành Quy chế về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ,... Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu công tác trong năm 2022.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang