Trường ĐT, BD nghiệp vụ kiểm sát tại TP. HCM hoàn thành tốt chương trình giảng dạy 6 tháng đầu năm 2022

25/07/2022 17:45

(kiemsat.vn)
Chiều 25/7, trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP. HCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP. HCM đã tích cực triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng theo Chương trình, Kế hoạch đề ra; đạt được nhiều kết quả tích cực.

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2022, trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP. HCM đã có những giải pháp phù hợp đáp ứng tình hình thực tiễn, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; cập nhật kịp thời quy định của pháp luật phục vụ hiệu quả công tác giảng dạy; tăng cường thực hành, diễn án, tham dự các phiên tòa và thảo luận, rút kinh nghiệm.

Về công tác nghiên cứu khoa học, trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP. HCM đã và đang tiến hành nhiều công trình nghiên cứu, xây dựng các giáo trình và tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ đạt chuẩn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng thẩm định VKSND tối cao; làm cơ sở cho việc tổ chức, triển khai các chương trình đào tạo.

Trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, công tác Đảng, đoàn thể... có nhiều đổi mới theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo tính công bằng cũng như sự quan tâm động viên sâu sát đối với cán bộ, công chức và người lao động trong nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao ghi nhận và biểu dương những kết quả mà trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP. HCM đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao yêu cầu trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP. HCM tiếp tục thực hiện tốt công tác giảng dạy các khóa, lớp đào tạo theo kế hoạch đề ra; phối hợp với VKSND cấp cao tại TP. HCM và một số VKSND khu vực phía Nam mở các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về hình sự, dân sự, hành chính cho công chức tại địa phương; phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự VKSND tối cao triển khai các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; hoàn thiện các công trình nghiên cứu khoa học, Chương trình khung bồi dưỡng; hoàn thiện các đề tài, chuyên đề khoa học năm 2022...

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức năm 2022 và tổ chức tốt các kỳ thi tuyển chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 khu vực phía Nam.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm sát.

Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP. HCM.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang