Danh sách 13 người được Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP. HCM

24/04/2021 13:30

(kiemsat.vn)
Đứng đầu danh sách là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Trong 13 người ứng cử, có một người là nữ.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang