Danh mục 28 biểu mẫu sử dụng trong tố tụng dân sự

15/05/2018 10:54

(kiemsat.vn)
Ngày 08/5 vừa qua, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao đã lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết Ban hành một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự.

Theo đó, ban hành kèm theo Nghị quyết là 28 biểu mẫu sử dụng trong tố tụng dân sự, cụ thể:

Số mẫu Tên biểu mẫu
Mẫu số 01-DS Đơn rút đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự
Mẫu số 02-DS Giấy xác nhận đã nhận đơn đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự
Mẫu số 03-DS Thông báo sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự
Mẫu số 04-DS Thông báo nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự
Mẫu số 05-DS Thông báo trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự
Mẫu số 06-DS Quyết định giải quyết khiếu nại việc trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự
Mẫu số 07-DS Thông báo thụ lý việc dân sự
Mẫu số 08-DS Thông báo bổ sung tài liệu, chứng cứ
Mẫu số 09-DS Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ
Mẫu số 10-DS Quyết định triệu tập người làm chứng
Mẫu số 11-DS Quyết định trưng cầu giám định
Mẫu số 12-DS Quyết định mở phiên họp
Mẫu số 13-DS Quyết định hoãn phiên họp giải quyết việc dân sự (Hội đồng giải quyết việc dân sự)
Mẫu số 14-DS Quyết định hoãn phiên họp giải quyết việc dân sự (Thẩm phán)
Mẫu số 15-DS Quyết định đình chỉ giải quyết việc dân sự
Mẫu số 16-DS Quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng giải quyết việc dân sự
Mẫu số 17-DS Biên bản phiên họp giải quyết việc dân sự
Mẫu số 18-DS Quyết định mở phiên họp giải quyết phúc thẩm giải quyết việc dân sự
Mẫu số 19-DS Quyết định hoãn phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự
Mẫu số 20-DS Quyết định đình chỉ giải quyết phúc thẩm việc dân sự
Mẫu số 21-DS Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự
Mẫu số 22-DS Biên bản phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự
Mẫu số 23-DS Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án
Mẫu số 24-DS Quyết định không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án
Mẫu số 25-DS Quyết định thông báo tìm kiếm
Mẫu số 26-DS Quyết định tuyên bố
Mẫu số 27-DS Quyết định hủy bỏ
Mẫu số 28-DS Thông báo tìm kiếm

Các biểu mẫu khác sẽ được tiếp tục lấy ý kiến và ban hành trong thời gian tới.

Xem thêm>>>

Từ 01/7/2018 thực hiện xây dựng hương ước, quy ước theo quyết định mới

Hà Nội: Các trường ngoài công lập được phép tuyển sinh từ 26/5 đến 12/7

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang