Đảng ủy VKSND tối cao triển khai công tác 6 tháng cuối năm và trao tặng Huy hiệu Đảng

01/08/2018 22:03

(kiemsat.vn)
Chiều nay (01/8), tại trụ sở VKSND tối cao, Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018 và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đủ tiêu chuẩn. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Trước khi hội nghị diễn ra, đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy đã công bố các quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ: Dương Văn Phùng, Vũ Việt Hùng, Nguyễn Tiến Long; công bố Quyết định của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về việc chỉ định bổ sung Ban Chấp hành, chuẩn y bổ sung Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao và thông báo Nghị quyết của Ban Thường vụ về phân công trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao.

Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao Nguyễn Việt Hùng tặng hoa các đồng chí mới được bổ sung vào Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao.

Tiếp theo, đồng chí Trần Hữu Thanh, Chánh Văn phòng Đảng ủy trình bày báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018. Theo nhận định báo cáo, Đảng ủy VKSND tối cao đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phối hợp với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện chủ động lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra; tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy khối đến cán bộ, đảng viên; tăng cường nắm bắt và làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Chủ động và thực hiện nghiêm việc tổ chức triển khai các đạo luật về tư pháp có hiệu lực từ 01/01/2018. Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc có sự phối kết hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác Đảng; cán bộ, đảng viên đoàn kết, có ý thức sẵn sàng nhận nhiệm vụ, luôn nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục như: Một số cấp ủy chưa chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị trong lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn, trong tổ chức quản lý; việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết còn hình thức; việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề còn lúng túng; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế...

Toàn cảnh Hội nghị

Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao, các ý kiến tại hội nghị đã tập trung làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại cần khắc phục và đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2018. 

Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy VKSND tối cao cần tập trung: Phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện tập trung chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc phối hợp với lãnh đạo các đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chỉ thị công tác của ngành, chương trình công tác của VKSND tối cao cũng như từng đơn vị đề ra trong năm 2018; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác chuyên môn, công tác tổ chức, cán bộ và chính sách cán bộ; đặc biệt tăng cường công tác giáo dục chính trị, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để lãnh đạo, giải quyết kịp thời những vướng mắc mất đoàn kết nội bộ... Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối và các Nghị quyết của Ban cán sự đảng nghiêm túc, kịp thời.

Tiếp tục kiện toàn bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đảm bảo đúng, đủ số lượng cấp ủy mà Đại hội nhiệm kỳ đề ra; triển khai kiểm tra, giám sát theo chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra;… Thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Xem thêm>>> 

Đảng bộ VKSNDTC tổng kết công tác năm 2016 và triển khai công tác năm 2017

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang