Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

25/01/2024 09:14

(kiemsat.vn)
Chiều 24/01/2024, tại trụ sở cơ quan, Đảng ủy VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến kết nối từ điểm cầu chính tại trụ sở VKSND tối cao đến 5 điểm cầu thuộc đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Quang Dũng.

Cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao; đại diện các đoàn thể thuộc VKSND tối cao...

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2023, Đảng ủy VKSND tối cao đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về công tác cải cách tư pháp và tình hình thực tiễn trong đảng bộ để cụ thể hóa vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó đạt kết quả cao trong các lĩnh vực công tác, đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong công tác xây dựng Đảng. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp được phát huy, tính chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ từ cơ sở. Đặc biệt, Đảng ủy VKSND tối cao đã chủ động phối hợp hiệu quả với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác tổ chức cán bộ; góp ý xây dựng các đề án, quy định quan trọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được nâng cao và có nhiều đổi mới. Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng tiếp tục được tăng cường. Triển khai thực hiện toàn diện, làm tốt các nhiệm vụ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị vượt chỉ tiêu đã đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến, chủ động bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị cơ quan, trong đó trọng tâm là giám sát việc thực hiện các nghị quyết, trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được đẩy mạnh, phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì phần tham luận của các tổ chức đảng. Nội dung tham luận tập trung đánh giá những kết quả đã làm được của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao, thảo luận những biện pháp nhằm góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả việc triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả công tác của toàn Đảng bộ VKSND tối cao trong năm 2023 và đề nghị trong năm 2024, Đảng bộ VKSND tối cao tiếp tục bám sát các văn bản của Đảng bộ cấp trên, tăng cường phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao trong lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, để thực hiện chủ trương về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng Ngành và nâng cao chất lượng công tác chuyên môn đòi hỏi nhiều điều kiện, nhưng điều kiện tiên quyết phải là chất lượng cán bộ. Lãnh đạo VKSND các cấp, người đứng đầu cấp uỷ phải là người nắm chắc các quy định, chủ trương, chính sách và nguyên tắc của công tác đảng, từ đó, thống nhất về nhận thức và hành động để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, cần phát huy trách nhiệm, vai trò cá nhân, đề cao tính nêu gương đi đôi với lề lối và phương pháp làm việc thực chất, hiệu quả sao cho chất lượng công việc năm sau đạt cao hơn năm trước.

Đảng bộ VKSND tối cao cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và đảng viên cần xây dựng và triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường sửa đổi, hoàn thiện các quy định, quy chế để bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai Quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với xây dựng Ngành. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, chú trọng thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ khối về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng”; tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên là người đứng đầu, là cán bộ lãnh đạo quản lý và cấp ủy các cấp. Thủ trưởng đơn vị và người đứng đầu cấp uỷ có trách nhiệm tự kiểm tra công tác nội bộ để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm.

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả và những đóng góp mà Đảng bộ VKSND tối cao đạt được trong năm 2023. Đồng chí đề nghị trong năm 2024, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Đảng ủy VKSND tối cao cần tiếp tục phổ biến, quán triệt các quy định mới của Đảng và chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác đảng; tăng cường giám sát tổ chức thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao cũng nhấn mạnh: Đảng bộ VKSND tối cao cần tiếp tục tăng cường lựa chọn chủ đề sinh hoạt trong các đảng bộ, chi bộ về chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục tăng cường nắm tình hình tư tưởng trong dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số đối với công tác đảng.

Quán triệt, triển khai thực hiện các cơ chế kiểm soát quyền lực, trong đó tập trung kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tăng cường kỷ cương, kỷ luật và công tác thanh tra, giám sát; tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Ngành, tập trung giải quyết các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo và chú trọng giải quyết các vụ án,vụ việc hành chính, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động theo yêu cầu và chỉ tiêu Quốc hội; hoàn thiện thể chế, các đề án quan trọng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Đồng thời, tập trung triển khai các quy định về tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên, trực tiếp của cơ sở đảng; phối hợp tham mưu tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng và chuẩn bị Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đảng lần thứ XIV.   

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trao Giấy khen của Đảng ủy VKSND tối cao cho các đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

VKSND tối cao phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao về tội phạm trên không gian mạng

(Kiemsat.vn) - Ngày 22/01/2024, Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13) VKSND tối cao Việt Nam phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và Thực thi pháp luật quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam khai mạc khóa tập huấn nâng cao về tội phạm trên không gian mạng với chủ đề “Mạng ngầm”.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang