Đang chấp hành án treo lại phạm tội mới thì bị xử thế nào?

18/09/2017 09:32

Tôi đang được hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản thời gian là 3 năm nhưng chưa hết thời gian thử thách. Vừa qua, tôi có thuê xe ô tô chở khách, nhưng do tôi ngủ gục lấn sang làn đường bên trái gây tai nạn làm cho 2 người khách ngồi trên xe bị thương tật, một người 30%, một người 15% và thiệt hại về tài sản của chủ xe. CQĐT đã khởi tố bị can, nhưng cho tôi được tại ngoại. Tôi muốn biết tôi bị xử chồng tội không?

Trường hợp bạn hỏi, Kiemsat.vn trả lời như sau:

Với hành vi lái xe ô tô nhưng ngủ gục lấn sang làn đường bên trái gây tai nạn làm cho 2 người khách ngồi trên xe bị thương tích với tỉ lệ thương tật một người 30%, một người 15% , bạn có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ quy định tại Điều 202 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Trong trường hợp bạn bị Tòa án tuyên phạm tội này thì việc chấp hành hình phạt của bạn được thực hiện theo quy định về trường hợp người hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách.

Đang hưởng án treo lại phạm tội mới thì bị xử thế nào?

Án treo hiện được quy định tại Điều 60 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). Trong đó, với trường hợp người đang hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách sẽ được xử lý theo quy định tại khoản 5 điều này như sau: “Đối với người được hưởng án treo mà phạm tội mới trong thời gian thử thách, thì Toà án quyết định buộc phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 51 của Bộ luật này”.

Như vậy, trong trường hợp bị Tòa án tuyên phạm tội mới, bạn phải chấp hành hình phạt của bản án tuyên về tội trộm cắp tài sản và tổng hợp với hình phạt của bản án mới về tội mới, bạn phải chấp hành hình phạt của bản án tuyên về tội trộm cắp tài sản và tổng hợp với hình phạt của bản án mới về tội mới. Việc tổng hợp hình phạt được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS như sau: Khi xét xử một người đang phải chấp hành một bản án mà lại phạm tội mới, Tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới, sau đó tổng hợp với phần hình phạt chưa chấp hành của bản án trước rồi quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 50 của Bộ luật này”.

Điều 50 BLHS quy định cách thức tổng hợp hình phạt như sau:

“1. Đối với hình phạt chính :

a) Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung; hình phạt chung không được vượt quá ba năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, ba mươi năm đối với hình phạt tù có thời hạn;

b) Nếu các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, thì hình phạt cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành hình phạt tù theo tỷ lệ cứ ba ngày cải tạo không giam giữ được chuyển đổi thành một ngày tù để tổng hợp thành hình phạt chung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

c) Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân;

d) Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tử hình thì hình phạt chung là tử hình;

đ) Phạt tiền không tổng hợp với các loại hình phạt khác; các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung;

e) Trục xuất không tổng hợp với các loại hình phạt khác.

2. Đối với hình phạt bổ sung:

a) Nếu các hình phạt đã tuyên là cùng loại thì hình phạt chung được quyết định trong giới hạn do Bộ luật này quy định đối với loại hình phạt đó; riêng đối với hình phạt tiền thì các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung;

b) Nếu các hình phạt đã tuyên là khác loại thì người bị kết án phải chấp hành tất cả các hình phạt đã tuyên”.

Ngọc Nga

Phạm tội khi say rượu có được giảm nhẹ TNHS không?

(Kiemsat.vn) - Theo quy định pháp luật Việt Nam, phạm tội khi đang say rượu không được coi là tình tiết giảm nhẹ TNHS. Trái lại, đây còn là tình tiết định khung tăng nặng đối với một số tội danh.
(1) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang