Đảng bộ VKSND tỉnh An Giang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

18/05/2020 10:05

(kiemsat.vn)
Vừa qua, Đảng bộ VKSND tỉnh An Giang đã tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Minh Trang, Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đại diện các Ban của Đảng ủy Khối dự và đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các Dự thảo Văn kiện Đại hội cấp trên. Tại phần thảo luận đánh giá nguyên nhân kết quả đạt được và hạn chế thiếu sót của nhiệm kỳ qua; đồng thời nghe tham luận của Chi bộ khối Hình sự, Dân sự và các ý kiến đóng góp Văn kiện của các đảng viên trong Đảng bộ. 

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết của nhiệm kỳ 2020 - 2025, với các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành; bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đảng ủy Khối; phục vụ nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh.

Đảng bộ tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị hàng năm của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm của Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang. Tăng cường các giải pháp để thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp;   nâng cao kỹ năng thẩm vấn, tranh luận; phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa; tăng cường công tác kháng nghị ngang cấp; thực hiện tốt công tác chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết 96/2019/QH14 và chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành KSND… Đẩy mạnh công tác tạo nguồn, tập trung bồi dưỡng, giúp đỡ đối tượng đảng để trong nhiệm kỳ kết nạp từ 08 - 10 đảng viên trở lên…

Đồng chí Hà Minh Trang, Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hà Minh Trang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ; Ban chấp hành đã phát huy được khối đoàn kết trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ; trong nhiệm kỳ không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra vì hành vi không phạm tội hoặc Tòa án tuyên không phạm tội… Đảng bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đề ra. Công tác chuẩn bị Đại hội chu đáo, đầy đủ; việc góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên có sự nghiên cứu, nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể. Bên cạnh đó, đồng chí đề cập, nhấn mạnh một số nội dung Đảng bộ cần quan tâm, chú trọng tiếp tục thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lê Xuân Hải, Bí thư Đảng ủy phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ với 05 đồng chí để lãnh đạo hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 03 đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ đã đề ra./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang